SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - Nyheter
 

Nyheter

For å abonnere på disse nyhetene som RSS ATOM feed legg inn følgende adresse i feed plugin/verktøy: https://vegvesen.github.io/ak-api/filer/rss/rss.xml

Tittel Dato publisert Beskrivelse
Problemene i TESTMILJØ SISDINKY og ATM er løst 18.01.2022 Problemene i TESTMILJØ SISDINKY og ATM som oppstod i dag er nå løst.
Problemer i TESTMILJØ SISDINKY og ATM 18.01.2022 Det er feil i et bakenforliggende system som forårsaker feilmeldinger ved oppslag i TESTMILJØ SISDINKY og ATM i dag. Det jobbes med saken.
Varsel(2) om nedetid i PRODUKSJON - fredag 28. januar til lørdag 29.januar 17.01.2022 En korrigering av tidligere varslet nedetid i PRODUKSJON grunnet produksjonssetting av leveranse PAKS 1.2.0 - fredag 28. januar kl. 16:00 til lørdag 29.januar kl. 15:00
Varsel om nedetid i PRODUKSJON - fredag 28. januar til lørdag 29.januar 13.01.2022 Varsel om planlagt nedetid i PRODUKSJON grunnet produksjonsetting av leveranse PAKS 1.2.0 - fredag 28. januar kl. 16:00 til lørdag 29.januar kl. 12:00
Ny merknadskode ANTALL_KJENNEMERKER_HOS_EIER_OPPFYLLER_IKKE_KRAV for omregistrering 13.01.2022 Ny merknadskode ANTALL_KJENNEMERKER_HOS_EIER_OPPFYLLER_IKKE_KRAV for omregistrering innføres med leveranse PAKS 2.0 den 6. juni 2022. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/api-eierskifte#merknadskoder-ved-omregistrering
Nytt sertifikat for ATM (Test-miljø) 06.12.2021 Eksisterende serversertifikat for https://www.test.vegvesen.no utløper den 10.12.2021 og må derfor fornyes. Statens vegvesen installerer nytt serversertifikat onsdag den 8 desember, kl. 10.00.

Applikasjoner som konsumeres med nettlesere og andre klienter (servere) som leveres med rotsertifikater er ikke berørt, da det nye sertifikatet vil være utstedt av en offentlig kjent sertifikatutsteder.

De som ikke benytter default / standard truststores og har satt opp trust mot serversertifikatet www.test.vegvesen.no, må oppdatere dette lokalt. Kontakt i så fall thohje@vegvesen.no for å få oversendt nytt cert.
Nytt sertifikat for STM1 (Prodlikt miljø) 19.11.2021 Eksisterende serversertifikat for https://www.utv.vegvesen.no utløper den 28.11.2021 og må derfor fornyes. Statens vegvesen installerer nytt serversertifikat mandag den 22 november, kl. 12.00.

Applikasjoner som konsumeres med nettlesere og andre klienter (servere) som leveres med rotsertifikater er ikke berørt, da det nye sertifikatet vil være utstedt av en offentlig kjent sertifikatutsteder.

De som ikke benytter default / standard truststores og har satt opp trust mot serversertifikatet www.utv.vegvesen.no, må oppdatere dette lokalt. Kontakt i så fall thohje@vegvesen.no for å få oversendt nytt cert.
Varsel om nedetid og ustabilitet i PRODUKSJON - mandag 1.november 27.10.2021 I forbindelse med oppgradering på bakenforliggende tjeneste vil alle tjenestene være nede fra kl. 20:00 - ca. 20:30 mandag 1. november. Det må også forventes ustabilitet i resten av tidsvinduet som er frem til kl. 23:00.
NEDC 1.0-verdier er flyttet til NEDC 2.0 (WLTP) 25.10.2021 Cirka 289.000 kjøretøy er oppdatert ved at NEDC 1.0-verdier er flyttet til NEDC 2.0 (WLTP). For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/news#nedc-1-0-verdier-er-flyttet-til-nedc-2-0-wltp
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - torsdag 21. oktober 15.10.2021 I forbindelse med nødvendig arbeid på nettverket vil alle tjenestene kunne ha tidvis brudd og ustabilitet i PRODUKSJON torsdag 21. oktober fra 20:00 til 24:00.
Varsel om nedetid på kjøretøytjenester i PRODUKSJON 09.09.2021 Helgen 24.-26. september, skal det gjøres en større oppgradering av kjøretøysystemene hos Statens vegvesen. Det betyr at det blir lange perioder med nedetid og ustabilitet gjennom helgen, fra kl 16:00 på fredag 24. september, til mandag 27. september kl 07:00.

Nedetiden gjelder alle REST-tjenestene eksponert under « https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/» , som f.eks oppslag på kjennemerker, historikktjenester, utlevering av hendelser, etc.

Vi anbefaler alle å ikke benytte våre tjenester i denne perioden.
Ny kodeverdi TRAKTOR_MED_BRUKSBEGRENSNING for kodeverk Kjøringens art 24.08.2021 Ny kodeverdi TRAKTOR_MED_BRUKSBEGRENSNING er lagt til kodeverk Kjøringens art. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/kodeverk/kjoringens_art
Varsel om nedetid i PRODUKSJON i kveld fredag 20. august 20.08.2021 Varsel om nedetid i PRODUKSJON i kveld fredag 20. august mellom 20:00 og 21:00 for alle tjenester pga. feilretting på infrastuktur.
Mindre endring på Tilleggsinformasjonstjenesten i PRODUKSJON 12.08.2021 Ved oppslag basert på kjennemerke i Tilleggsinformasjonstjenesten vil man nå kun få treff på det siste aktive kjennemerke (f.eks. der det har vært kjennemerkebytte). Endringen ble produkssjonssatt onsdag 11.08.
Endring av felt egenvekt mandag 27. september 16.06.2021 Endring av felt egenvekt i forbindelse med leveransen som prodsettes mandag 27. september. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/news/#endring-av-felt-egenvekt
Varsel om nedetid i TESTMILJØ SISDINKY torsdag 27. mai 26.05.2021 Nedetid i TESTMILJØ SISDINKY torsdag 27. mai fra kl. 09:00 og ut dagen pga. flytting av databaser. Miljøet er planlagt å være oppe og tilgjengelig igjen fra og med fredag 28. mai kl. 07:00.
Endringer i kjøretøydata - mandag 27. september 07.05.2021 Leveransen som prodsettes mandag 27. september kommer til å ha endringer i kjøretøydata. For mer info om endringene se: https://vegvesen.github.io/ak-api/news#endringer-i-kjoretoydata
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - tirsdag 25.mai 07.05.2021 I forbindelse med produksjonssetting av forvaltningsleveranse tirsdag 25.mai vil alle tjenestene vil kunne ha noe ustabilitet mellom kl. 07:00 og 08:30. Kodeverk Kjennemerketype utvides med ny kodeverdi: VETERAN_UTENFOR_OFFENTLIG_VEI. For mer info se - https://vegvesen.github.io/ak-api/kodeverk/kjennemerketype .
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - lørdag 20. mars og søndag 21. mars 18.03.2021 Lørdag 20. mars kl 18:00 til søndag 21. mars kl 06:00 vil siste del av patchingen på Oracle databasene i PRODUKSJON utføres. Arbeidet kan medføre at IKT-løsninger og tjenester opplever ustabilitet mens arbeidet pågår.
Varsel om planlagt nedetid i PRODUKSJON - fredag 12. mars til mandag 15.mars 04.03.2021 Varsel om planlagt nedetid i PRODUKSJON grunnet produksjonsetting av leveranse 4.6 - fredag 12. mars til mandag 15.mars. For mer informasjon se:
https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#nedetid-i-produksjon-l-4-6
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - onsdag 3. mars og torsdag 4. mars 01.03.2021 Onsdag 3. mars og torsdag 4. mars vil databasene patches i PRODUKSJON. På dagtid og utover ettermiddag/kveld. Arbeidet kan medføre at IKT-løsninger og tjenester opplever ustabilitet mens arbeidet pågår. Arbeidet skal ikke forårsake nedetid.
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - fredag 12. februar 12.02.2021 Det vil bli mindre brudd og ustabilitet for all nettverkstrafikk i PRODUKSJON fredag 12. februar kl. 15:00 - 16:00 pga. kritisk hasteendring. Vi beklager ulempene dette medfører for våre brukere.
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - tirsdag 26. januar og torsdag 28. januar 26.01.2021 Tirsdag 26. januar og torsdag 28. januar fra kl. 20:00 - 24:00 vil bli utført arbeid på internett infrastruktur i PRODUKSJON. Dette arbeidet vil medføre perioder med ustabilitet på AKF-tjenester.
Varsel om ustabilitet i PRODUKSJON - torsdag 14. januar, kl 19:00 og kl. 22:00 13.01.2021 Kjøretøyoppslag kan oppleves som ustabil i PRODUKSJON torsdag 14. januar fra kl. 19:00 til kl. 22:00 pga. nedetid av bakenforliggende system.
Utsettelse av planlagt ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY 15.12.2020 Den planlagte oppdateringen mandag 14. desember er blitt utsatt til torsdag 7. januar 2021.
Planlagt ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY 08.12.2020 Planlagt ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY mandag 14. desember ifm. oppgradering til L4.6.
Støtte for «ledende 0» på kjennemerkeoppslag forsvinner 15. januar 2021 02.12.2020 15. januar 2021 vil ikke lenger oppslag på kjennemerke, med «ledende 0» foran tallene i tegnkombinasjonen, støttes. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/news/#ledende-0-i-kjennemerkeoppslag-vil-ikke-lenger-stottes
Varsel om ustabilitet/nedetid i PRODUKSJON - søndag 29. november, kl 09:00 – 17:00 23.11.2020 Søndag 29. november skal det gjøres relativt omfattende forbedringer i vår infrastruktur. Dette arbeidet vil medføre perioder med ustabilitet og nedetid mellom kl. 09:00 og 17:00.
Varsel om mulig ustabilitet i PRODUKSJON – mandag 16. november, kl 17:00-18:00 11.11.2020 I forbindelse med en oppdatering av våre system, kan det oppstå kortvarig ustabilitet på AKF-tjenester mellom 17:00 og 18:00, på mandag 16. november.
Varsel om nedetid i PRODUKSJON – torsdag 29. oktober, 07:00 til 08:00 27.10.2020 I forlengelse av produksjonssettingen som ble gjort helgen 23-25 oktober, er det nå behov for ny deploy. Det vil medføre nedetid for AKF-tjenester fra kl 07:00, torsdag 29. oktober. Nedetiden vil være opp mot en time, men det vil forehåpentligvis være en god del kortere.
Ny hendelsetype OFFENTLIGSTATUS_KUNDE for utlevering av sammenhengende kjøretøyhendelser 22.10.2020 Ny hendelsetype OFFENTLIGSTATUS_KUNDE innføres i leveranse 4.5 for utlevering av sammenhengende kjøretøyhendelser (GET /api/hendelser/atom/sammenhengende)
Hendelsetypene KNYTTET og FJERNET_KNYTNING for personlig kjennemerke får nytt kildesystem 12.10.2020 Hendelsetypene KNYTTET og FJERNET_KNYTNING blir Hendelseundertyper og publiseres av nytt kildesystem AKR med hendelsetype PERSONLIG_KJENNEMERKE. I en overgangsfase publiseres også Hendelsetypene KNYTTET og FJERNET_KNYTNING med kildesystem PK som før frem til leveranse 4.5 er produksjonssatt.
Nye kodeverdier for kodeverk Korreksjonstype 12.10.2020 Nye kodeverdier er lagt til kodeverk Korreksjonstype for leveranse 4.5. For mer info se:
https://vegvesen.github.io/ak-api/kodeverk/korreksjonstype
Planlagt nedetid i PRODUKSJON 01.10.2020 Informasjon om planlagt nedetid i PRODUKSJON pga. prodsetting av leveranse 4.5:
https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#nedetid-i-produksjon-l-4-5
TLS versjon i PRODUKSJON og TESTMILJØ 24.09.2020 Som et tiltak for å øke sikkerheten på eksponerte adresser i Statens vegvesen, vil vi fjerne støtte for krypteringsteknologien TLS 1.0 og 1.1 for www.utv.vegvesen.no, www.test.vegvesen.no og www.vegvesen.no. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/news/#tls-versjon
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES og SISDINKY 26.08.2020 Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES og SISDINKY fra fredag 28.08.2020 kl. 12:00 til tirsdag 01.09.2020 kl. 12:00 pga. deploy av L4.5B og import av ny testdata.
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - ATM 26.08.2020 Planlagt nedetid i TESTMILJØ - ATM fra onsdag 26.08.2020 kl. 15:00 til fredag 28.08.2020 kl. 15:00 pga. deploy av L4.5B og import av ny testdata.
vegvesen.no og www.vegvesen.no bytter IP-adresse 24.08.2020 Gammel IP-adresse: 146.2.0.252. Ny IP-adresse: 185.36.51.65. Endringen skjer 25. august kl. 09:00. Dersom DNS benyttes ifm konsument av SVV-tjenester, trenger man ikke foreta seg noe.
Nye kodeverdi ARSPROVEKJENNEMERKE_T for kodeverk Kjennemerketype 02.07.2020 Ny kodeverdi ARSPROVEKJENNEMERKE_T for kodeverk Kjennemerketype innføres i leveranse 4.5. For mer info se kodeverk Kjennemerketype
Oppgradering i PRODUKSJON i dag 22.06.2020 På grunn av en oppgradering av et bakenforligggende system, kan det oppstå ustabilitet på alle AKF tjenester i PRODUKSJON mellom kl. 21:00 og 22:00, mandag 22. juni.
Endringer i miljødata for typegodkjente kjøretøy 08.06.2020 For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/news#endringer-i-miljodata-for-typegodkjente-kjoretoy
Jobb startet som gir økt antall hendelser i PRODUKSJON 05.06.2020 Jobben med å få ut stansede hendelser til AKF (og inkludert tilhørende konsumenter) på resterende kjøretøy ifm jobb for å oppdatere førstegangsregdato i Norge i AKG, er nå startet opp. Jobben legger ut 50 000 hver dag kl. 17, og startet opp på onsdag denne uken. Det er ca 1.5 millioner hendelser som skal ut, vil denne jobben gå i ca en måned.
Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - ATM i dag 05.06.2020 Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - ATM i dag 05.06 pga. avbruddstesting. Normal drift igjen forventes fra 14:00.
Planlagt nedetid/ustabilitet i PRODUKSJON 08.06 26.05.2020 I forbindelse med produksjonssetting av forvaltningsleveranse mandag 8. juni vil kjøretøyoppslag, tilleggsinformasjon, kjøretøyhistorikk og kjøretøysøk ha ustabilitet mellom kl. 17:30 og 18:30. Utlevering av kjøretøyhendelser vil være utilgjengelig mellom kl. 16:00 og 18:30.
Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - ATM i dag 26.05.2020 Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - ATM i dag 26.05 pga. avbruddstesting.
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY 18.05.2020 SISDINKY skal oppgraderes til leveranse 4.5 og vil derfor være nede/ustabil 26.05 til 28.05. Fra 29.05 så vil SISDINKY inneholde leveranse 4.5 versjon.
Normal drift av utlevering av kjøretøyhendelser i PRODUKSJON 08.05.2020 Utlevering av kjøretøyhendelser i PRODUKSJON ble startet opp igjen 08.05. Det er nå normal drift. Konsumentene må forvente å lese inn en større mengde av hendelser enn normal.
Planlagt start av utlevering av kjøretøyhendelser i PRODUKSJON 07.05.2020 Utlevering av kjøretøyhendelser i PRODUKSJON er planlagt å starte opp igjen i morgen tidlig fredag 08.05.
Utlevering av kjøretøyhendelser er stoppet i PRODUKSJON 06.05.2020 Utlevering av kjøretøyhendelser er stoppet i PRODUKSJON. Det er usikkert når den vil starte igjen. Mer info vil komme i morgen.
Til info, for konsumenter som benytter hendelsesfeed fra AKF 15.03.2020 På grunn av situasjonen med corona-viruset, har Statens vegvesen besluttet å utsette alle PKK-frister med 2 måneder, for de kjøretøyene som hadde PKK-frist mellom 13. mars og 30. april 2020. Dette fører til at det i natt (natt til søndag 15. mars) ble generert omtrent 187 000 (PKK-)hendelser, som kommer ut på hendelsesfeeden.
Nye kodeverdi TYPEGODKJENNING_IKKE_LENGER_GYLDIG for kodeverk Registreringsbegrensning 04.03.2020 Nye kodeverdi TYPEGODKJENNING_IKKE_LENGER_GYLDIG for kodeverk Registreringsbegrensning innføres i leveranse 4.4. For mer info om Registreringsbegrensning se Kodeverk Autosys Kjøretøy Godkjenning (AKG)
Responskode for Kjøretøyoppslag når kjennemerke er ukjent i leveranse 4.4 02.03.2020 Merk at responskode "1323" for Kjøretøyoppslag når kjennemerke er ukjent erstattes av responskode "KJENNEMERKE_UKJENT" i leveranse 4.4. Vi anbefaler regresjonstesting mot det syntetiske eller akseptansetestmiljøet.
Maks antall kjennemerker eller kuid'er i et kall til Kjøretøyoppslag er økt 19.02.2020 Maks antall kjennemerker eller kuid'er som kan sendes inn i et kall til Kjøretøyoppslag i PRODUKSJON er økt til 50. Endringen gjelder også for TESTMILJØene.
Det er nå 1 månded igjen 13.02.2020 Det er nå 1 måned igjen til Autosys motorvogn (AMV) skrus av fredag 13. mars 2020. Informasjon om planlagt nedetid i PRODUKSJON pga. prodsetting av leveranse 4.4 er lagt ut:
https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#nedetid-i-produksjon-l-4-4
TESTMILJØer tilbake igjen 12.02.2020 Problemene med ustabilitet i TESTMILJØene skal nå være løst.
Ustabilitet i alle TESTMILJØer 12.02.2020 Det er for øyeblikket ustabilitet i alle TESTMILJØer. Det jobbes med å løse problemet.
Tjeneste Kjøretøysøk utvides 07.02.2020 Kjøretøysøk tjenesten utvides i kommende forvaltningsrelease tirsdag 11. februar av 4.3 med et nytt endepunkt for søk på navn som er en forbedret utgave av eksistende navnesøk. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/api/#kjoretoysok
Nytt felt iSamsvarMedTypegodkjenning er lagt til 05.02.2020 Nytt felt iSamsvarMedTypegodkjenning er lagt til i objekt Kjoretoyklassifisering som returneres ved kall til Kjøretøyoppslag og Kjøretøysøk. Endringen innføres i leveranse 4.4
Kontrakt (XSD) for hendelse reversert 29.01.2020 Endring i kontrakt for hendelse meldt 27.01.2020 trekkes tilbake. Kontrakt KjoretoyHendelser_L4_4.xsd reversert
Kontrakt (XSD) for hendelse oppdatert 27.01.2020 Kontrakt KjoretoyHendelser_L4_4.xsd for hendelse i leveranse 4.4 er oppdatert med en ikke-bakoverkompatibel endring for complexType RegistreringHendelseType hvor element SakId er lagt til.
Ny responskode for Kjøretøyoppslag 20.01.2020 Ny responskode ANNET_KJENNEMERKE_KNYTTET_TIL_KJORETOY for Kjøretøyoppslag innføres i leveranse 4.4. Denne responskoden returneres når responsen inneholder et annet kjennemerke knyttet til kjøretøy enn det som ble sendt inn.
Nedetid i TESTMILJØ - SISAUDI 17.01.2020 TESTMILJØ - SISAUDI vil være nede/ustabil onsdag 22.01.2020.
Nedetid i TESTMILJØ - ATM i dag 16.01.2020 TESTMILJØ - ATM løftes fra leveranse 4.3 til leveranse 4.4 i dag torsdag 16.01.2020. Miljøet forventes å bli ferdigstilt i løpet av mandag 20.01.2020.
Nye kodeverdi for HendelseUndertype - VOGNKORTMERKNAD_KORRIGERT 15.01.2020 Ny kodeverdi VOGNKORTMERKNAD_KORRIGERT for kodeverk HendelseUndertype innført i leveranse 4.3 for HendelseType GODKJENNING. For mer info om HendelseUndertype se Kodeverk
Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY oppdatert 13.01.2020 Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY er oppdatert. Kan lastes ned fra https://vegvesen.github.io/ak-api/filer/testdata-sisdinky.xlsx
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY 07.01.2020 Onsdag 22.01.2020 løftes SISDINKY fra leveranse 4.3 til leveranse 4.4. Miljøet vil periodevis være utilgjengelig denne dagen.
Lagt til kodeverk Korreksjonstype i oversikt over kodeverk 07.01.2020 Kodeverksfil kodeverk_hendelse_og_hendelseundertype.xlsx er oppdatert med kodeverk Korreksjonstype som benyttes i forbindelse med korreksjoner for å beskrive hva som er korrigert i forbindelse med en AKR registreringshendelse.
Informasjon om Utlevering av Kjøretøyhendelser for kommende leveranse 4.4 07.01.2020 Dokumentasjon om Kjøretøyoppslag for kommende leveranse 4.4. For oversikt over endringer i XML innhold se https://vegvesen.github.io/ak-api/api/#endringer-fra-l-4-2-y-l-4-3-til-l-4-4
Informasjon om Kjøretøyoppslag for kommende leveranse 4.4 07.01.2020 Dokumentasjon om Kjøretøyoppslag for kommende leveranse 4.4 er lagt ut. For oversikt over endringer i APIet se https://vegvesen.github.io/ak-api/api/#endringer-fra-l-4-3-til-l-4-4
Nedetid i PRODUKSJON i ettermiddag 06.01.2020 06.01.2020 Nedetid helt/delvis i PRODUKSJON for AKF sin tjenester i ettermiddag 06.01.2020 fra kl. 16:30 til 19:30. For mer info se https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#nedetid-i-produksjon-06-01-2020
Endring i TESTMILJØer 16.12.2019 Konsumenter som til nå har testet i TESTMILJØ SISMERCEDES må bytte til TESTMILJØ SISAUDI for leveranse 4.4 eller STM2 som nå er prodlikt-miljø og testmiljø for planlagte forvaltningsleveranser. For mer info se Miljøoversikt
Nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY 13.12.2019 SISDINKY vil ha ustabilitet/nedetid hele dagen mandag 16. desember pga. vedlikehold
Planlagt nedetid i PRODUKSJON 06.12.2019 Planlagt nedetid i PRODUKSJON for alle AKF sin tjenester tirsdag 10. desember mellom 07:00 til 09:00. Nedetiden kan vare fra 5 til 15 minutter.
Planlagt endring i internett brannmur i PRODUKSJON i dag 28.11.2019 Det vil i dag torsdag 28. november kl: 20:00 bli utført en endring på internett brannmur i PRODUKSJON. Endringen er planlagt uten nedetid. Risikoen er liten, men skulle allikevel feil oppstå vil det påvirke alle ikt-tjenester i Statens Vegvesen. Eventuell tilbakerulling vil da ta opptil 10 minutter, med påfølgende ustabilitet i opptil 2 timer.
Nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES 19.11.2019 Nedetid i SISMercedes i dag tirsdag 19. november fra kl 16. Miljøet taes opp i morgen tidlig igjen.
Nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES 15.11.2019 Nedetid i SISMercedes på mandag 18. november vil være fra kl 12-14
Info om planlagt nedetid i PRODUKSJON 11.11.2019 Informasjon om planlagt nedetid i PRODUKSJON pga. prodsetting av leveranse 4.3 er lagt ut:
https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#nedetid-i-produksjon-l-4-3 og
https://vegvesen.github.io/ak-api/envs/#nedetid-i-produksjon-l-4-3-autosys-motorvogn-amv
Nye kodeverdi for HendelseUnderType - GODKJENNING_AKTIVERT_KORREKSJON 06.11.2019 Ny kodeverdi GODKJENNING_AKTIVERT_KORREKSJON for kodeverk HendelseUnderType innføres i leveranse 4.3 for HendelseType GODKJENNING. Nye felter korreksjon.godkjenningErKorrigert og korreksjon.virkningsdato. For mer info om HendelseUnderType se Kodeverk
Planlagt nedetid i alle TESTMILJØer 06.11.2019 Planlagt nedetid i alle TESTMILJØer mandag 11. november fra kl. 12:00 og ut dagen pga. oppgradering av skallsikring.
Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY oppdatert 04.11.2019 Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY er oppdatert. Kan lastes ned fra https://vegvesen.github.io/ak-api/filer/testdata-sisdinky.xlsx
Nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES i morgen 29.10.2019 Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES i morgen (onsdag 30. oktober) fra kl 11:00 til kl 12:00 pga. migrering
Maks size på antallet hendelser feeden returnerer 28.10.2019 Det anbefales ved kall til Atom feed tjenestene for utlevering av kjøretøyhendelser at input-parameter size til ikke settes større enn 1000.
Nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES i dag 24.10.2019 Nedetid i TESTMILJØ - SISMERCEDES i dag (24. oktober) fra kl 15:00 idag til cirka kl 12:00 fredag (25. oktober)
Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY oppdatert 24.10.2019 Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY er oppdatert. Kan lastes ned fra https://vegvesen.github.io/ak-api/filer/testdata-sisdinky.xlsx
Nye kodeverdi for HendelseUnderType - FORSTEGANGREGDATO_KORRIGERT 24.10.2019 Ny kodeverdi FORSTEGANGREGDATO_KORRIGERT for kodeverk HendelseUnderType innføres i leveranse 4.3 for HendelseType GODKJENNING. Hendelsen opprettes når dato for førstegangsregistrering er korrigert. For mer info se Kodeverk
Berikelse av kodeverk 23.10.2019 Det finnes kodeverk hvor det i kjøretøyinformasjonen (JSON-respons) mangler tilhørende kodenavn og/eller kodebeskrivelse for en gitt kodeverdi. Endel kodeverk vil bli beriket i leveranse L4.3. For mer info se https://vegvesen.github.io/ak-api/kodeverk/#berikelse-av-kodeverk
Filtrering av tomme forbrukOgUtslipp-grupper 21.10.2019 For førstegangsgodkjente kjøretøy leverer Kjøretøyoppslag i dag ut forbrukOgUtslipp-grupper for hver eneste målemetode som finnes, uavhengig av om det er fylt ut verdier i gruppen. Dette resulterer i at Kjøretøyoppslag leverer ut tomme grupper. Det kommer til å bli filtrert bort. Inntil alle kjøretøyene dette gjelder er oppdatert i kjøretøyspeilet vil det være kjøretøy som fremdeles leverer ut med tomme grupper. Endringen innføres i forvaltningsleveranse 4.2.y V4.
Ny Atom feed tjeneste for utlevering av kjøretøyhendelser 21.10.2019 Det vil i forvaltningsleveranse 4.2.y V4 bli innført en ny atom feed tjeneste for les av hendelser som returnerer sammenhengende sekvens av id'er. For mer info se Teknisk informasjon: https://vegvesen.github.io/ak-api/api/#utlevering-av-kjoretoyhendelser
Tilgangsstyring på utlevering av kjøretøyhendelser 18.10.2019 Det vil i forvaltningsleveranse 4.2.y V4 (29. oktober) bli innført tilgangsstyring på utlevering av kjøretøyhendelser basert på hendelsetype. For mer info se: https://vegvesen.github.io/ak-api/api/#utlevering-av-kjoretoyhendelser
Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY oppdatert 14.10.2019 Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY er oppdatert. Kan lastes ned fra testdata-sisdinky.xlsx
Kjøretøyoppslag på tekniske data/godkjenningsdata med DTG eldre enn desember 2017 14.10.2019 Ved produksjonssetting av Autosys kjøretøy godkjenning (AKG) i november 2017 ble godkjenningsdata eldre enn dette tidspunktet migrert fra Autosys motorvogn (AMV) til AKG som en historikk. Historikken er pr. nå ikke tilgjengelig gjennom kjøretøyoppslag, og kjøretøyoppslag i Autosys kjøretøyinformasjon (AKI) med DTG før desember 2017 vil derfor ikke vise korrekt godkjenningsstatus. Det vurderes om godkjenningshistorikken skal gjøres tilgjengelig, men inntil videre oppfordres konsumentene til ikke å gjøre kjøretøyoppslag på tekniske data/godkjenningsdata med DTG før desember 2017.
Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØer 14.10.2019 Ustabilitet/nedetid periodevis i TESTMILJØer i dag 14. oktober frem til 15:30 pga. vedlikeholdsarbeid.
Ny ekstern IP-adresse for synt.utv.vegvesen.no 09.10.2019 synt.utv.vegvesen.no bytter IP-adresse for eksterne konsumenter. Ny IP-adresse blir 185.36.51.3. Endringen skal ikke medføre nedetid, men ustabilitet kan oppleves. Endringen skjer 2019-10-09 mellom kl. 1130 og 1600.
Nye HendelseTyper for etterlysning 08.10.2019 HendelseType ETTERLYST og GJENFUNNET med KildesystemId ETTERLYSNING innføres i leveranse 4.2.y V3. HendelseType ETTERLYSNING med KildesystemId AUTOSYS_MOTORVOGN fases ut i leveranse 4.3. For mer info se Kodeverk
Rettet kjennemerker uten mellomrom i TESTMILJØ - SISDINKY 03.10.2019 Kjennemerker (kjoretoy.kjoretoyId.kjennemerke) som ble returnert uten mellomrom i TESTMILJØ - SISDINKY er nå rettet til riktig format
Nye kodeverdier for HendelseUnderType 27.09.2019 Kodeverdiene TYPEGODKJENNING_TEKNISK_DATA_KORRIGERT og TYPEGODKJENNING_KORRIGERT_UTEN_KORREKSJON_AV_KJORETOY for kodeverk HendelseUnderType innføres i leveranse 4.2.y V3. For mer info se Kodeverk
Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - ATM 27.09.2019 Ustabilitet/nedetid i TESTMILJØ - ATM forsetter i dag 27. september pga. deploy
Nedetid i TESTMILJØ - ATM 26.09.2019 AKF og AKR i TESTMILJØ - ATM er nede resten av dagen 26. september
Ny reponsekode INGEN_AKTIVE_GODKJENNINGER 25.09.2019 Ny responsekode INGEN_AKTIVE_GODKJENNINGER innføres i leveranse 4.2.y V3. For mer info se responskoder
Forventet nedetid i TESTMILJØ - ATM 25.09.2019 Forventet nedetid i TESTMILJØ - ATM i dag 24. september kl. 14:00 og i morgen 25. september kl. 15:30 grunnet deploy
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY og SISMERCEDES 24.09.2019 Planlagt kort nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY og SISMERCEDES i dag 24. august kl. 14:00 grunnet en ny deploy
Mulig ustabilitet/nedetid i PRODUKSJON 24.09.2019 Mulig ustabilitet/nedetid i PRODUKSJON i dag 24. august mellom 10:00 - 10:30
Endring i kodeverk Kjennemerkekategori 23.09.2019 Kodeverdi "KJORETOY" i kodeverk Kjennemerkekategori innføres i leveranse 4.3. Kodeverdi "NORMAL" fjernes i leveranse 4.3
Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY oppdatert 23.09.2019 Informasjon om syntetiske kjøretøy som finnes i TESTMILJØ - SISDINKY er oppdatert. Kan lastes ned fra testdata-sisdinky.xlsx
Endring av tekniske data for kjøretøy med drivstoffkode 7 eller 8 (hybrider) 20.09.2019 Kjøretøy, hvor "drivstoffKode" (kodeverk Tekniske Data - Drivstofftype) tidligere var registrert med kodeverdi 7 eller 8, er endret til kodeverdi 1 eller 2.

Drivstofftypene 7 bensinhybrid eller 8 dieselhybrid ble opprinnelig innført for å dekke det som var de første hybridene (bensin + strøm eller diesel + strøm). Etterhvert kom rene elbiler og ladbare hybrider, og da ble "hybridKategori" lagt til som felt. I og med dette falt behovet for 7 og 8 bort.

Det ble valgt å overføre disse verdiene til de egentlige (hoved)drivstoffene, slik at alle som var innmeldt via CoC fra importør med verdien 7 eller 8 ble endret til verdien 1 eller 2. Det ble samtidig sendt ut melding til importører om at verdi 7 eller 8 ikke kan benyttes, og det ble lagt inn en regel i mottak av CoC som returnerte CoC med disse verdiene.
Nytt dokument om kjøretøyhendelser og hvilke deler av domene som blir berørt 19.09.2019 Nytt dokument Hendelser og Domene.pdf om kjøretøyhendelser og hvilke deler av domene som blir berørt. Dokumentet er ikke endelig og kan bli oppdatert med mer info eller rettelser.
Endring i utlevering av kjøretøyinformasjon - tekniske data i PRODUKSJON 17.09.2019 For alle varebiler klasse 2 blir felt «sitteplasserTotaltSomVarebil» erstattet av felt «sitteplasserTotalt». Inntil alle kjøretøyene dette gjelder er oppdatert i kjøretøyspeilet vil det være kjøretøy som fremdeles leveres ut med felt «sitteplasserTotaltSomVarebil» satt.
Kodeverk oppdatert 10.09.2019 Følgende kodeverk BruksforbudÅrsak, Kjennemerkekategori, Kjennemerketype, Kjøringens art, Registreringsstatus og Skjermingsomfang kan lastes ned her: kodeverk_akr.xlsx
Swagger-filer oppdatert 09.09.2019 Swagger-filer for API Kjøretøyoppslag, Tilleggsinformasjon og Kjøretøyhistorikk oppdatert
Nedetid i TESTMILJØER 02.09.2019 Nedetid i flere TESTMILJØer. For mer info se Miljøer og nedetider
Nedetid i TESTMILJØ - ATM 30.08.2019 Nedetid i TESTMILJØ - ATM. Vil bli oppe igjen onsdag 4. september.
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISDINKEY 20.08.2019 Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY onsdag 21. august mellom kl. 08-11
Planlagt nedetid i PRODUKSJON 19.08.2019 Vi minner om planlagt nedetid i PRODUKSJON mandag 19. august mellom kl. 16-18 grunnet prodsetting av leveranse 4.2.y. Vi beklager ulempene dette medfører for våre brukere.
Planlagt nedetid i TESTMILJØ - SISDINKY 14.08.2019 Planlagt nedetid pga. teknisk oppgradering i TESTMILJØ - SISDINKY torsdag 15.08 mellom kl 12:00 - 16:00
Utlevering av kjøretøyhendelser oppdatert 13.08.2019 Informasjon om Utlevering av kjøretøyhendelser er oppdatert
Nedetid i atm 13.08.2019 Ustabilitet/nedetid i atm (www.test.vegvesen.no) torsdag 15.08
Nedetidsvarsel for produksjon 06.08.2019 Nedetid i produksjon mandag 19. august mellom kl. 16-18 ved prodsetting av leveranse 4.2.y
Ustabilitet/nedetid i sisdinky 05.08.2019 Ustabilt/nedetid i sisdinky (synt.utv.vegvesen.no) tirsdag 06.08 mellom kl 0800-1200
Kapittel kodeverk oppdatert 09.07.2019 Se Kodeverk for oppdatert info info spesielt knyttet spesielt til kodeverkene som hører inn under Tekniske Data
Planlagte nedetider oppdatert 05.07.2019 Se Miljøer og nedetider for oppdatert liste med nedetider i testmiljøer
Feil rettet i sisdinky 05.07.2019 Kjøretøy med kjennemerke CU10044 som fikk responskode TEKNISK_FEIL er nå rettet.
Nedetid i sisdinky 04.07.2019 Nedetid i sisdinky (synt.utv.vegvesen.no) torsdag 04.07
Nedetid i sismercedes 03.07.2019 Nedetid i sismercedes (pm2.utv.vegvesen.no) mellom 8 - 10 i dag pga. deploy
Nedetid i sisdinky 28.06.2019 Planlagt nedetid i sisdinky (synt.utv.vegvesen.no) 02.07
Nedetid i sismercedes 20.06.2019 Nedetid i sismercedes (pm2.utv.vegvesen.no) fra 10-11 i dag
Planlagte nedetider 18.06.2019 Se Miljøer og nedetider for planlagte nedetider i testmiljøer
Endring i tjeneste Kjøretøyoppslag 13.06.2019 Se ny kontrakt Kjøretøyoppslag som gjelder for leveranse 4.2.y
Lagt til responskode PKK_INFORMASJON_IKKE_TILGJENGELIG 07.06.2019 Betyr at kildesystem er nede og at PKK informasjon ikke er tilgjengelig for øyeblikket
Lagt til kodeverk Skjermingsomfang 07.06.2019 Brukes i felt unntattOffentlighet
Feil med vognkortnummer i det syntetiske miljøet er nå fikset 06.06.2019 Vognkortnummer som returneres i Tilleggsinformasjonstjenesten har nå fått tildelt vognkortnummer
Lagt ut nytt dokument akf_datastruktur_viktige_forhold.docx 05.06.2019 Inneholder viktige forhold å ta hensyn til ved overgang fra Autosys Motorvogn til datainnhenting fra AKF

NEDC 1.0-verdier er flyttet til NEDC 2.0 (WLTP)

Cirka 289.000 kjøretøy er oppdatert ved at NEDC 1.0-verdier er flyttet til NEDC 2.0 (WLTP). For at disse verdiene skal utleveres ved kjøretøyoppslag i AKF blir nå følgende felter inkludert i gruppen wltpKjoretoyspesifikk under tekniske data.

Felt
elEnergiforbruk
nedcForbrukBykjoring
nedcForbrukLandeveiskjoring
nedcForbrukBlandetKjoring
nedcCo2BykjoringGPrKm
nedcCo2LandeveiskjoringGPrKm
nedcCo2BlandetKjoringGPrKm
nedcVektetKombinertDrivstoffCo2
nedcVektetKombinertDrivstoff
nedcEnergiforbruk
nedcRekkeviddeKm
veilastkoeffisientf0
veilastkoeffisientf1
veilastkoeffisientf2
testmasse
frontalareal

Endring av felt egenvekt

Feltet egenvekt vil fra leveransen 27. september inneholde individets egenvekt – uavhengig av typegodkjenningens «minimumEgenvekt». Dette gir en mer korrekt beregning av kjøretøyets nyttelast og en riktigere informasjon for teknisk kontroll. Der det av historiske årsaker kun finnes informasjon om typegodkjenningens «minimumEgenvekt», vil kjøretøyets «egenvekt» ha denne verdien.

Feltet minimumEgenvekt vil forsette å bli lagt til kjøretøyet fra typegodkjenningen (når det finnes).

Endringen er først synlig for konsumenter når kjøretøyet har blitt synkronisert etter en kjøretøyhendelse eller ved versjonsoppdatering av tekniske data for kjøretøyet. Versjonsoppdatering av vil bli gjennomført for alle kjøretøy i perioden etter produksjonssetting fra 27. september og 2 uker fremover.

Endringer i Kjøretøydata

Leveransen som prodsettes mandag 27. september er første steg i en omlegging av hvordan Statens vegvesen håndterer data for typegodkjenninger, COC og avgiftsklassifiseringer for tilpasning til utviklingen i EU. Formålet er å forbedre datakvalitet og effektivisere prosesser for godkjenning og fastsettelse av avgiftskode.

Leveransen har følgende innhold:

 • Legger til rette for å hente mer data fra coc (IVI) ved etablering av tekniske data ved godkjenning av kjøretøy
 • Rydder i datamodellen ved å fjerne noen felter, legge til andre felter og forbedre datastrukturer
 • Forenkler teknisk løsning
 • Flere regler for validering av data
 • Kommer mer data for tilhengere omfattet av Tempo 100-ordningen hvis den blir etablert (er ute til høring)
 • Data om PKK på nye kjøretøygrupper - traktor, Tempo 100-godkjente tilhengere og mobilkran

Oversikt endring i Tekniske Data

Endringen i datamodellen vil gjelde for felter og strukturer som finnes under Tekniske Data:

kjoretoy.godkjenning.tekniskGodkjenning.tekniskeData

Endringen er først synlig for konsumenter når kjøretøyet har blitt synkronisert etter en kjøretøyhendelse eller ved versjonsoppdatering av tekniske data for kjøretøyet. Versjonsoppdatering av vil bli gjennomført for alle kjøretøy i perioden etter produksjonssetting fra 27. september og 2 uker fremover.

Nye felter og felter som fjernes

Informasjon som er flyttet

 • Dedikerte felter for motorvogn med sidevogn flyttes til aksel 3
 • Data for felt maksimalSporvidde flyttes til sporvidde dersom feltet sporvidde ikke har verdi fra før
 • sitteplassListe-gruppen i Persontall flates ut til en endimesjonal liste bestående av feltene beltekraftbegrenser og beltestrammer

Miljødata

 • Hovedendringen er at forbrukOgUtslipp-gruppen flates ut til endimesjonal liste (et element pr. drivstofftype)
 • Gitt at det finnes mer en 1 feltverdi for et felt fordelt på forskjellige målemetoder, velges feltverdi med høyest prioritet

Felter som fjernes

Følgende felter vil tas ut av bruk. Det betyr at felt som tidligere hadde verdi ikke lenger blir levert ut (kontrakten forblir lik).

Aksel
bremseAksel
fordelingAvTillattTotalvektAkselMaks
fordelingAvTillattTotalvektAkselMin
maksAvstandTilNesteAksling
maksimalSporvidde
minAvstandTilNesteAksling
minimalSporvidde
tekniskTillattAkselLastForhoyet
tekniskTillattAkselLastVeg
Aksel Dekk og Felg
tillattAkselLastTraktor
Aksel Gruppe
fordelingAvTillattTotalvektAkselGruppeMaks
fordelingAvTillattTotalvektAkselGruppeMin
tillattLastForAkselgruppeVeg
Aksel Info
forbindelseMellomDrivaksler
Bremse
driftsbremsBak
driftsbremsForan
Dekk og Felg Sidevogn Merknad
belastningskodeDekkSidevogn Flyttes til aksel 3 - belastningskodeDekk
dekkdimensjonSidevogn Flyttes til aksel 3 - dekkdimensjon
felgdimensjonSidevogn Flyttes til aksel 3 - felgdimensjon
hastighetskodeDekkSidevogn Flyttes til aksel 3 - hastighetskodeDekk
innpressSidevogn Flyttes til aksel 3 - innpressSidevogn
Dimensjoner
maksimalBredde
maksimalHoyde
maksimalLengde
maksimalLengdeInnvendigLasteplan
Drivstofftype
effektVektForhold
maksNettoEffektVedOmdreiningstallMin1
maksNettoEffektVedOmdreiningstallMin1Maks
maksOmdreining
tomgangsOmdreiningstall
Forbruk og Utslipp
antallPartikler
co2Bykjoring
co2Landeveiskjoring
coProsent
forbrukBykjoring
forbrukLandeveiskjoring
Girutveksling
girNummer
girutveksling
Karosseri og Lasteplan
dorutforming
forankringSikkerhetsseler
forervern
forervernBoyle
godkjentADR
hydrauliskLoft
passasjerHandtak
sikkerhetsseler
styremekanismeArt
Kopling
avstandFraKingPinTilForsteAksel
belastningVannrettMaks
Lyd
innvendigStoyniva
Motor
avgassResirkulering
blandingsDrivstoff
fordampningsutslippKontrollSystem
katalysator
kjolesystem
ladeluftkjoler
luftInnsproytning
motorNummer
oksygenSensor
overladet
spenning
tomgangsOmdreiningstall
Motor og Drivverk
antallGir
antallGirBakover
effektKraftuttakKW
giroverforingsType
girPlassering
hybridElektriskKjoretoy
maksimumHastighetMalt
totalUtvekslingHoyesteGir
Sitteplass
frontairbag
hodegardinairbag
kneairbag
posisjon
rad
sideairbag
Vekter Merknad
frontOgHjulVekter
tekniskTillattForhoyetTotalvekt
tillattHjullastSidevogn Flyttes til aksel 3 - tillattLastForAksel
WLTP
co2EkstraHoy
co2Hoy
co2Lav
co2Middels
co2MPASSimulert
forbrukEkstraHoy
forbrukHoy
forbrukLav
forbrukMiddels
rekkeviddeKmBykjoring

Øvrige tekniske data

Øvrige tekniske data inneholder felter som ikke er sterkt typet i denne versjonen av kontrakten, typisk nye felt som introduseres mellom versjoner.

Følgende nye felter vil bli utlevert i feltet ovrigeTekniskeData:

Feltnavn Feltverdi Merknad
spesialkarosseri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SK, SL, SM Karosserikode SA-SM i henhold til EU’s standardkoder for spesialkarosseri - se kodeverk Spesialkarosseri .
plasseringFabrikasjonsplateBeskrivelse Tekst Som oppgitt av fabrikant
plasseringUnderstellsnummerBeskrivelse

Eksempel på respons for felt ovrigeTekniskeData

"ovrigeTekniskeData": [ { "datafeltNavn": "spesialkarosseri", "datafeltVerdi": "SE" } ]

Når Tempo 100-ordningen blir etablert vil følgende nye felter bli utlevert i feltet ovrigeTekniskeData for de kjøretøy som er godkjent i henholdt til ordningen for Tempo100:

Feltnavn Feltverdi Merknad
tilhengerMedBrems Ja,Nei
tilhengerMedHydrauliskStotdemper Ja,Nei
tilhengerMedHydrauliskStotdemper Ja,Nei
tilhengerMedStabiliseringsAnordning Ja,Nei
minimumEgenvektTrekkendeBil «UGYLDIG» eller Heltall UGYLDIG betyr at trekkende bil MÅ være utrustet med elektronisk stabilitetssystem. Kg når innholdet er et heltall
minimumEgenvektTrekkendeBilMedStabilitetSystem Heltall Kg
minimumTillattHengervektMedBremsTrekkendeBil Heltall Kg
minimumTillattTotalvektTrekkendeBil Heltall Kg

Eksempel på respons for felt ovrigeTekniskeData:

"ovrigeTekniskeData": [ { "datafeltNavn": "tilhengerMedHydrauliskStotdemper", "datafeltVerdi": "Ja" }, { "datafeltNavn": "minimumEgenvektTrekkendeBil ", "datafeltVerdi": "2200" } ]

Miljødata - flates ut

Gitt at det finnes mer en 1 feltverdi for et felt fordelt på forskjellige målemetoder for et kjøretøy, velges feltverdi med høyest prioritet.

Prioritet Målemetode
1 WLTP
2 NEDC
3 ANNEN
4 EPA
5 NRCAN

Eksempel på utflating av miljødata.

Miljødata


Ledende 0 i kjennemerkeoppslag vil ikke lenger støttes

 1. januar 2021 vil ikke lenger oppslag på kjennemerke, med «ledende 0» foran tallene i tegnkombinasjonen, støttes.

Eksempel:

Oppslag på f.eks kjennemerke «NX09458» vil ikke lenger støttes, korrekt måte å gjøre oppslag på, er med det faktiske kjennemerket, «NX9458».

Bakgrunn:

Oppslag med «ledende 0» foran tallrekken i kjennemerket ble i enkelte tilfeller benyttet mot det gamle motorvognregisteret (AMV) for konsumenter som mottok informasjon via en såkalt «AFS» fil, og som deretter benyttet kjennemerke fra filen for oppslag på kjøretøy. Dette fordi AFS formatet fra AMV ble utlevert med faste lengder på felt. For kjennemerker var det feltet 7 tegn langt, og kjennemerker som var kortere enn 7, ble behandlet med en eller flere «ledende 0» før tallene i kjennemerkets tegnkombinasjon. Konsumenter som aldri har benyttet datauttrekk via AFS filer fra AMV kan se bort i fra denne endringen.


TLS versjon

Som et tiltak for å øke sikkerheten på eksponerte adresser i Statens vegvesen, vil vi fjerne støtte for krypteringsteknologien TLS 1.0 og 1.1 for www.utv.vegvesen.no, www.test.vegvesen.no og www.vegvesen.no.

Utfasing av TLS1.0 og 1.1 kan by på problemer for eldre server- til- server- løsninger hos samarbeidspartnere. Det vil si løsninger som kommuniserer over internett mot SVV sine endepunkter. Løsninger som benytter fastlinje eller VPN vil ikke bli berørt i denne omgang, men på sikt vil TLS 1.0 og 1.1 også fjernes her. Vanlig surfing på SVV sine hjemmesider skal ikke by på problemer.

SVV vil starte å implementere denne endringen i slutten av oktober.

For Atlas- eksponerte adresser på internett, er støtte for TLS1.0 og 1.1 allerede fjernet i alle miljøer.

For mer info rundt TLS: https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security


Endringer i miljødata for typegodkjente kjøretøy

I forbindelse med produksjonsetting av ny importbatch for typegodkjenninger fra NorType mandag 22.juni vil det bli noen endringer i teknisk data som utleveres. Endringen medfører ingen endringer i JSON-formatet på det som utleveres.

Avgassmåling og avgassgodkjenning for person- og varebiler er i løpet av de siste årene suksessivt endret fra NEDC-normen til WLTP-normen. Dette betyr at nye kjøretøy i disse kjøretøygruppene (M1/M1G/N1/N1G) etter en overgangsperiode kun vil ha verdier for WLTP, og ikke både WLTP og NEDC 2.0 som i dag. NEDC 1.0 vil bestå for bruktimporterte (eldre) kjøretøy.

Endringen fører til at følgende felter ikke lenger er med i nyere typegodkjenninger knyttet til kjøretøy:

co2Bykjoring
co2Landeveiskjoring
forbrukBykjoring
forbrukLandeveiskjoring

Bakgrunnen for dette er at disse feltene kun angir grenseverdier (maks. – min.) for biltypen mens felter som f.eks. co2BlandetKjoring og forbrukBlandetKjoring kalkuleres/beregnes for hver enkelt kjøretøykonfigurasjon basert på egenvekt (ekstrautstyr), dekkdimensjon (rullemotstand), utforming av karosseri (luftmotstand). Disse feltene har derfor begrenset informasjonsverdi.

WLTP-normen fører også til forbedret / økt datakvalitet for følgende felter (kjøretøy får feltverdi som de ikke hadde fra før eller de får en mer riktig feltverdi):

utslippNMHCmgPrKm
utslippTHCmgPrKm
utslippPartikkelAntallPrKm
utslippPartiklerMgPrKm
lengdeInnvendigLasteplan
nyttelast

En annen endring som kommer er at mange av de boolske feltene som tidligere ikke hadde verdi vil nå dukke opp med verdi FALSE (siden vi nå vil skille bedre på TRUE, FALSE og N/A).