SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - Leasingtaker-API
 

Leasingtaker-API tilbyr muligheten for at leasingselskaper selv kan endre leasingtaker på egne kjøretøy digitalt.

Denne siden er sist oppdatert (last updated) 03.06.2021.

Få tilgang til APIet

For å få tilgang til APIet må dere som brukere først godkjenne noen vilkår på Din Side. Les mer på få tilgang til leasingtaker-API .

Tilgangsstyring

Tilgangstyring til APIet er basert på bruk av Maskinporten som autentiserings- og autorisasjonstjener for maskin-til-maskin grensesnitt.

Teknisk dokumentasjon

Dokumentasjon Lenke
REST-API Leasingtaker-API

Legge til leasingtaker

Her er et eksempel på en POST spørring mot tjenesten for å legge til leasingtaker på kjøretøy. Eksempelet er basert på testperson fra syntetisk folkeregister.

Request URL

https://[env]/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding/leasingtaker

Hvor:

  • [env] er en miljøspesifikk adresse

Header

Authorization Bearer [token]
Content-Type application/json

Hvor [token] er en JWT-basert aksess-token. Se info Maskinporten

Body

{ "handling": "OPPRETTE", "kjennemerke": "CU10001", "leasingtakerId": { "fodselsnummer": "63888700414" }, "etternavn": "Firkant" }

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON format som i følgende eksempel:

{ "entity": { "kjoretoy": { "kuid": "3378041341", "kjennemerke": "CU10001", "understellsnummer": "TESTSISDINKY00004", "merke": "OPEL", "merkeKode": "4350", "handelsebetegnelse": "ASTRA", "forstegangRegistrertDato": "04.11.2019", "karosserifargeKode": "Hvit" }, "leasingtakerId": { "fodselsnummer": "63888700414" }, "leasingtakerNavn": "LEDENDE FIRKANT" }

Merk at forespørselen om å legge til leasingtaker vil bli validert av tjenesten og dersom den blir stoppet vil tjenesten returnere HTTP status 200 sammen med en "Merknader" i responsen som angir årsak til at forsespørselen ble stoppet.

{ ... "merknader": [ { "kode": "EIER_KAN_IKKE_IDENTIFISERES", "beskrivelse": "string" } ] ... }

Fjerne leasingtaker

For å fjerne leasingtaker fra kjøretøy er det bare å kalle samme tjeneste på ny og endre handling fra "OPPRETTE" til "AVSLUTTE".