SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkTeknisk kode, Kjøretøygruppe teknisk
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
BBBeltebilBeltebil
BMBeltemotorsykkelBeltemotorsykkel
C1Beltetraktor (C1) tung, bredBeltetraktor med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre, minste sporvidde for akselen nærmest føreren 1150 mm eller over, egenvekt over 600 kg, frihøyde 1000 mm eller mindre. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
C2Beltetraktor (C2) tung, smalBeltetraktor med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre, minste sporvidde under 1150 mm, egenvekt over 600 kg, frihøyde ikke over 600 mm. Når tyngdepunktshøyde delt på sporvidde er over 0,9, er maksimal hastighet 30 km/t. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
C3Beltetraktor (C3) lettBeltetraktor med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre og egenvekt 600 kg eller mindre. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
C4Beltetraktor (C4) særlige formålBeltetraktor til særlige formål og med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
C5Beltetraktor (C5) hastighet > 40 km/tBeltetraktor med maksimal hastighet over 40 km/t. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
L1eMopedMoped
L2eMoped - 3 hjulMoped med 3 hjul
L3eMotorsykkelMotorsykkel (lett -, mellomtung – og tung motorsykkel) med 2 hjul
L4eMotorsykkel med sidevognMotorsykkel med sidevogn
L5eMotorsykkel - 3 hjulMotorsykkel med 3 hjul
L6eMoped - 4 hjulMoped med 4 hjul
L7eMotorsykkel - 4 hjulMotorsykkel med 4 hjul
M1PersonbilBil for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet (Personbil)
M1GPersonbil (terreng)Terrenggående bil for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet
M2Buss - totalvekt inntil 5000 kgBil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet og tillatt totalvekt ikke over 5000 kg
M2GBuss (terreng) - totalvekt inntil 5000 kgTerrenggående bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet og tillatt totalvekt ikke over 5000 kg
M3Buss - totalvekt > 5000 kgBil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet og tillatt totalvekt over 5 000 kg (Buss)
M3GBuss (terreng) - totalvekt > 5000 kgTerrenggående bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet og tillatt totalvekt over 5 000 kg (Buss)
MCLLett motorsykkelLett motorsykkel (reg i Norge før 9. november 2003)
MCMMopedMoped (reg i Norge før 9. november 2003)
MCTMotorsykkelTung motorsykkel (reg i Norge før 9. november 2003)
MRMotorredskapMotorredskap
N1VarebilBil for godsbefordring med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg (Varebil)
N1GVarebil (terreng)Terrenggående bil for godsbefordring med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg
N2Lastebil totalvekt mellom 3500 og 12001 kgBil for godsbefordring med tillatt totalvekt på over 3 500 kg, men ikke over 12 000 kg (Lastebil)
N2GLastebil (terreng) totalvekt mellom 3500 og 12001 kgTerrenggående bil for godsbefordring med tillatt totalvekt på over 3 500 kg, men ikke over 12 000 kg (Lastebil)
N3Lastebil totalvekt > 12000 kgBil for godsbefordring med tillatt totalvekt over 12 000 kg (Lastebil)
N3GLastebil (terreng) totalvekt > 12000 kgTerrenggående bil for godsbefordring med tillatt totalvekt over 12 000 kg (Lastebil)
O1Tilhenger - totalvekt inntil 750 kgTilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg. For påhengsvogn og semitrailer skal summen av tillatte aksellaster legges til grunn for klassifiseringen.
O2Tilhenger - totalvekt mellom 750 og 3501 kgTilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, men ikke over 3 500 kg. For påhengsvogn og semitrailer skal summen av tillatte aksellaster legges til grunn for klassifiseringen.
O3Tilhenger - totalvekt mellom 3500 og 10 001 kgTilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 10 000 kg. For påhengsvogn og semitrailer skal summen av tillatte aksellaster legges til grunn for klassifiseringen.
O4Tilhenger - totalvekt > 10 000 kgTilhenger med tillatt totalvekt over 10 000 kg. For påhengsvogn og semitrailer skal summen av tillatte aksellaster legges til grunn for klassifiseringen.
R1Traktortilhenger - sum aksellaster inntil 1500 kgTilhenger til traktor der summen av tillatte aksellaster ikke er over 1500 kg.
R2Traktortilhenger - sum aksellaster mellom 1500 og 3501 kgTilhenger til traktor der summen av tillatte aksellaster er over 1500 kg, men ikke over 3500 kg.
R3Traktortilhenger - sum aksellaster mellom 3500 og 21001 kgTilhenger til traktor der summen av tillatte aksellaster er 3500 kg, men ikke over 21000 kg.
R4Traktortilhenger - sum aksellaster > 21001 kgTilhenger til traktor der summen av tillatte aksellaster er over 21000 kg.
T1Traktor (T1) tung, bredTraktor med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre, minste sporvidde for akselen nærmest føreren 1150 mm eller over, egenvekt over 600 kg, frihøyde 1000 mm eller mindre. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
T2Traktor (T2) tung, smalTraktor med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre, minste sporvidde under 1150 mm, egenvekt over 600 kg, frihøyde ikke over 600 mm. Når tyngdepunktshøyde delt på sporvidde er over 0,9, er maksimal hastighet 30 km/t. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
T3Traktor (T3) lettTraktor med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre og egenvekt 600 kg eller mindre. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
T4Traktor (T4) særlige formålTraktor til særlige formål og med maksimal hastighet 40 km/t eller mindre. Omfatter Jordbruks- eller skogbrukstraktor og traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
T5Traktor (T5) hastighet > 40 km/tTraktor med maksimal hastighet over 40 km/t. Omfatter traktor godkjent 1. juli 2005 og senere.
TRTraktorTraktor (Godkjente før 1. juli 2005)
TTTraktortilhengerTraktortilhenger (reg i Norge før 1. juli 2005)