SVV logo
Kodeverk Skjermingsomfang
 
KodeverkKodeverket definerer hvilken informasjon som er unntatt offentlighet og skal skjules i klientapplikasjonene.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
EIERSKAPEierskapEIERSKAP betyr at eierskapet er unntatt offentlighet.
TEKNISK_DATATekniske dataTEKNISK_DATA betyr at kjøretøyets tekniske data er unntatt offentlighet