SVV logo
Kodeverk Registreringsstatus
 
KodeverkStatus for registrering. Benyttes i registreringen for å angi hvilken registreringsstatus som gjelder.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
AVREGISTRERTMidlertidig avregistrertKjøretøyet er midlertidig avregistrert. Kan normalt påregistreres på bestemte vilkår. (Det vil være en tilknyttet eier når kjøretøyet er midlertidig avregistrert)
REGISTRERTPåregistrertKjøretøyet er registrert på eier og er ikke midlertidig eller endelig avregistrert
UREGISTRERTUregistrertKjøretøyet er ennå ikke registrert første gang i merkantilt register
UTFORTEndelig avregistrert UtførtKjøretøyet er endelig avregistrert ved utførsel av kjøretøyet (eksport). Kan normalt ikke påregistreres.
VRAKETEndelig avregistrert VraketKjøretøyet er endelig avregistrert ved vraking. Kan normalt ikke påregistreres.