SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkAngir begrensninger for eierskifte eller omregistrering basert på nåværende godkjenning(er) av kjøretøyet. Koden benyttes i kjøretøytjenesten og til visning i skjermbilder. Koden er knyttet til KJØRETØYET. Et kjøretøy kan ha en eller flere registreringsbegrensninger.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
AMBULANSEAmbulanseAmbulansegodkjenning
MILITARMilitærtaktiskMilitærtaktisk kjøretøy
PROTOTYPEPrototypeKjøretøy godkjent som prototype
UTRYKNINGUtrykningTilleggsgodkjenning for utrykning