SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkPlassering av merking
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
A_STOLPE_HOYREA-stolpe høyreA-stolpe høyre
A_STOLPE_VENSTREA-stolpe venstreA-stolpe venstre
ANNETAnnet stedAnnet sted
ANNET_XYZAnnet (MC)Annet - Kun MC
B_STOLPE_HOYREB-stolpe høyreB-stolpe høyre
B_STOLPE_VENSTREB-stolpe venstreB-stolpe venstre
BAGASJEBOKSBagasjeboks (MC)Bagasjeboks - Kun MC
BAGASJEROMBagasjeromBagasjerom
BAGASJEROM_BAKKANTBagasjerom - bakkantBagasjerom - bakkant
BAGASJEROM_DORAPNINGBagasjerom - døråpningBagasjerom - døråpning
BAGASJEROM_DORAPNING_BAKBagasjerom - døråpning - bakdørBagasjerom - døråpning - bakdør
BAGASJEROM_DORAPNING_HOYREBagasjerom – døråpning høyre sideBagasjerom – døråpning høyre side
BAGASJEROM_DORAPNING_VENSTREBagasjerom – døråpning venstre sideBagasjerom – døråpning venstre side
BAGASJEROM_FORKANTBagasjerom - forkantBagasjerom - forkant
BAGASJEROM_GULVBagasjerom - gulvBagasjerom - gulv
BAGASJEROM_GULV_BAKKANTBagasjerom - gulv bakkantBagasjerom - gulv bakkant
BAGASJEROM_GULV_FORKANTBagasjerom - gulv forkantBagasjerom - gulv forkant
BAGASJEROM_GULV_HOYREBagasjerom - gulv høyre sideBagasjerom - gulv høyre side
BAGASJEROM_GULV_VENSTREBagasjerom - gulv venstre sideBagasjerom - gulv venstre side
BAGASJEROM_HOYREBagasjerom - høyre sideBagasjerom - høyre side
BAGASJEROM_VENSTREBagasjerom - venstre sideBagasjerom - venstre side
C_STOLPE_HOYREC-stolpe høyreC-stolpe høyre
C_STOLPE_VENSTREC-stolpe venstreC-stolpe venstre
D_STOLPE_HOYRED-stolpe høyreD-stolpe høyre
D_STOLPE_VENSTRED-stolpe venstreD-stolpe venstre
GULVGulvGulv
HOYRE_XYZHøyre side (MC)Høyre side - Kun MC
INGEN
INSTRUMENTPANELInstrumentpanelInstrumentpanel
KUPEKupéKupé
KUPE_BAKRE_DORAPNINGKupé - bakre døråpningKupé - bakre døråpning
KUPE_DORAPNINGKupé - døråpningKupé - døråpning
KUPE_FRONTRUTEKupé – ved frontruteKupé – ved frontrute
KUPE_FRONTRUTE_HOYREKupé – ved frontrute høyre sideKupé – ved frontrute høyre side
KUPE_FRONTRUTE_VENSTREKupé – ved frontrute venstre sideKupé – ved frontrute venstre side
KUPE_GULVKupé - gulvKupé - gulv
KUPE_GULV_HOYREKupé – gulv høyre sideKupé – gulv høyre side
KUPE_GULV_VENSTREKupé – gulv venstre sideKupé – gulv venstre side
KUPE_HOYRE_DORAPNINGKupé - høyre døråpningKupé - høyre døråpning
KUPE_VENSTRE_DORAPNINGKupé - venstre døråpningKupé - venstre døråpning
MIDTEN_XYZMidtplassert (MC)Midtplassert - Kun MC
MOTORROMMotorromMotorrom
MOTORROM_BAKMotorrom - BakMotorrom - Bak
MOTORROM_FORANMotorrom -foranMotorrom -foran
MOTORROM_HOYREMotorrom - HøyreMotorrom - Høyre
MOTORROM_HOYRE_BAKMotorrom - Hoyre - BakMotorrom - Hoyre - Bak
MOTORROM_HOYRE_FORANMotorrom - Høyre - ForanMotorrom - Høyre - Foran
MOTORROM_VENSTREMotorrom - VenstreMotorrom - Venstre
MOTORROM_VENSTRE_BAKMotorrom - Venstre - BakMotorrom - Venstre - Bak
MOTORROM_VENSTRE_FORANMotorrom - Venstre - ForanMotorrom - Venstre - Foran
RAMMERammeRamme
RAMME_BAKRamme - BakRamme - Bak
RAMME_FORANRamme - ForanRamme - Foran
RAMME_HOYRERamme - høyre sideRamme - høyre side
RAMME_HOYRE_BAKRamme - høyre side bakRamme - høyre side bak
RAMME_HOYRE_FORANRamme - høyre side foranRamme - høyre side foran
RAMME_HOYRE_MIDTENRamme - høyre side midtenRamme - høyre side midten
RAMME_MIDTEN_BAKRamme - Midtplassert bakRamme - Midtplassert bak
RAMME_VENSTRERamme - venstre sideRamme - venstre side
RAMME_VENSTRE_BAKRamme - venstre side bakRamme - venstre side bak
RAMME_VENSTRE_FORANRamme - venstre side foranRamme - venstre side foran
RAMME_VENSTRE_MIDTENRamme - venstre side midtenRamme - venstre side midten
STYREHODEStyrehodeStyrehode
STYREHODE_HOYREStyrehode - Høyre sideStyrehode - Høyre side
STYREHODE_VENSTREStyrehode - Venstre sideStyrehode - Venstre side
UKJENTIngen opplysninger (Ukjent)Ingen opplysninger (Ukjent)
VENSTRE_XYZVenstre side (MC)Venstre side - Kun MC