SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkPlassering av dører
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
2_SIDE2 sidedører2 sidedører
2_SIDE_1_BAK2 sidedører og bakluke/-dør2 sidedører og bakluke/-dør
2_SIDE_2_BAK2 sidedører og 2 bakdører2 sidedører og 2 bakdører
3_SIDE3 sidedører3 sidedører
3_SIDE_1_BAK3 sidedører og bakluke/-dør3 sidedører og bakluke/-dør
3_SIDE_2_BAK3 sidedører og 2 bakdører3 sidedører og 2 bakdører
4_SIDE4 sidedører4 sidedører
4_SIDE_1_BAK4 sidedører og bakluke/-dør4 sidedører og bakluke/-dør
4_SIDE_2_BAK4 sidedører og 2 bakdører4 sidedører og 2 bakdører
ANNETAnnetAnnet
NAingen eller ikke relevantingen eller ikke relevant