SVV logo
Kodeverk null
 
Kodeverkpåbyggkode
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
09Kran, generellKran, generell
10Fast planFast plan
11Fast plan med kranfesterFast plan med kranfester
12KapellKapell
13DumperDumper
14TippTipp
15Tipp med kranfesterTipp med kranfester
20Fastmontert kran, 0-4.999 tonnmeterFastmontert kran, 0-4.999 tonnmeter
21Fastmontert kran, 5.000-9.999 tonnmeterFastmontert kran, 5.000-9.999 tonnmeter
22Fastmontert kran, 10.000-19.999 tonnmeterFastmontert kran, 10.000-19.999 tonnmeter
23Fastmontert kran, 20.000-39.999 tonnmeterFastmontert kran, 20.000-39.999 tonnmeter
24Fastmontert kran, 40.000 tonnmeter og merFastmontert kran, 40.000 tonnmeter og mer
25Fastmontert kran med vinsj, 0-4.999 tonnmeterFastmontert kran med vinsj, 0-4.999 tonnmeter
26Fastmontert kran med vinsj, 5.000-9.999 tonnmeterFastmontert kran med vinsj, 5.000-9.999 tonnmeter
27Fastmontert kran med vinsj,10.000-19.999 tonnmeterFastmontert kran med vinsj,10.000-19.999 tonnmeter
28Fastmontert kran med vinsj, 20.000-39.999 tonnmeterFastmontert kran med vinsj, 20.000-39.999 tonnmeter
29Fastmontert kran med vinsj, 40.000 tonnmeter og merFastmontert kran med vinsj, 40.000 tonnmeter og mer
30Avtagbar kran, 0-4.999 tonnmeterAvtagbar kran, 0-4.999 tonnmeter
31Avtagbar kran, 5.000-9.999 tonnmeterAvtagbar kran, 5.000-9.999 tonnmeter
32Avtagbar kran, 10.000-19.999 tonnmeterAvtagbar kran, 10.000-19.999 tonnmeter
33Avtagbar kran, 20.000-39.999 tonnmeterAvtagbar kran, 20.000-39.999 tonnmeter
34Avtagbar kran, 40.000 tonnmeter og merAvtagbar kran, 40.000 tonnmeter og mer
35Avtagbar kran med vinsj, 0-4.999 tonnmeterAvtagbar kran med vinsj, 0-4.999 tonnmeter
36Avtagbar kran med vinsj, 5.000-9.999 tonnmeterAvtagbar kran med vinsj, 5.000-9.999 tonnmeter
37Avtagbar kran med vinsj, 10.000-19.999 tonnmeterAvtagbar kran med vinsj, 10.000-19.999 tonnmeter
38Avtagbar kran med vinsj, 20.000-39.999 tonnmeterAvtagbar kran med vinsj, 20.000-39.999 tonnmeter
39Avtagbar kran med vinsj, 40.000 tonnmeter og merAvtagbar kran med vinsj, 40.000 tonnmeter og mer
50Skap uten bakløfter, uisolertSkap uten bakløfter, uisolert
51Skap uten bakløfter, lettisolertSkap uten bakløfter, lettisolert
52Skap uten bakløfter, termoisolert, éntemperaturSkap uten bakløfter, termoisolert, éntemperatur
53Skap uten bakløfter, termoisolert, flertemperaturSkap uten bakløfter, termoisolert, flertemperatur
54Skap med bakløfter, uisolertSkap med bakløfter, uisolert
55Skap med bakløfter, lettisolertSkap med bakløfter, lettisolert
56Skap med bakløfter, termoisolert, éntemperaturSkap med bakløfter, termoisolert, éntemperatur
57Skap med bakløfter, termoisolert, flertemperaturSkap med bakløfter, termoisolert, flertemperatur
60Uten kranUten kran
61Med kranfesterMed kranfester
62Fastmontert kran uten hytte, 0-9.999 tonnmeterFastmontert kran uten hytte, 0-9.999 tonnmeter
63Fastmontert kran uten hytte, 10.000 tonnmeter og merFastmontert kran uten hytte, 10.000 tonnmeter og mer
64Fastmontert kran med hytte, 0-9.999 tonnmeterFastmontert kran med hytte, 0-9.999 tonnmeter
65Fastmontert kran med hytte, 10.000 tonnmeter og merFastmontert kran med hytte, 10.000 tonnmeter og mer
66Avtagbar kran uten hytte, 0-9.999 tonnmeterAvtagbar kran uten hytte, 0-9.999 tonnmeter
67Avtagbar kran uten hytte, 10.000 tonnmeter og merAvtagbar kran uten hytte, 10.000 tonnmeter og mer
68Avtagbar kran med hytte, 0-9.999 tonnmeterAvtagbar kran med hytte, 0-9.999 tonnmeter
69Avtagbar kran med hytte, 10.000 tonnmeter og merAvtagbar kran med hytte, 10.000 tonnmeter og mer
70FeiingFeiing
71SlamSlam
72BetongBetong
73KrokløftKrokløft
74ContainerløftContainerløft
75RenovasjonRenovasjon
76KompresjonKompresjon
77BiltransporterBiltransporter
78UtrykningskjøretøyUtrykningskjøretøy
79Svingskive (dolly)Svingskive (dolly)
80HestetransportHestetransport
81Transport av levende dyr (slakteribil)Transport av levende dyr (slakteribil)
82FlyttebilFlyttebil
89Annet spesialpåbyggAnnet spesialpåbygg
90Tank for bulk og tørrlastTank for bulk og tørrlast
91Tank for bensin og annet drivstoffTank for bensin og annet drivstoff
92Tank for oljeTank for olje
93Tank for gassTank for gass
94Tank for flytende næringsmidlerTank for flytende næringsmidler
95Tank for andre flytende varerTank for andre flytende varer