SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkFabrikasjonsplate metode og utforming for festing til karroseri
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
METALL_NAGLETMetallplate, nagletMetallplate naglet til underlag
PAPIR_SEGLForseglet papir, limtForseglet papir, limt til underlaget