SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkAngir målemetode som er benyttet for fastsettelse av data for utslipp og forbruk
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ANNENAnnen / Ukjent målemetodeAnnen / Ukjent målemetode
CO2MPASSCo2mpass (NEDC)Co2mpass (NEDC)
EPAEPA Environmental Protection AgencyEPAEnvironmental Protection Agency
NEDCNEDC (Lette kjøretøy)NEDC (Lette kjøretøy)
NEDC_OPPGITTNEDC Oppgitt verdiNEDC Oppgitt verdi
NRCANNRCan Natural Resources CanadaNRCan Natural Resources Canada
WLTPWLTP (Lette kjøretøy)WLTP (Lette kjøretøy)