SVV logo
Kodeverk Korreksjonstype
 
KodeverkKodeverk som benyttes i forbindelse med korreksjoner for å beskrive hva som er korrigert i forbindelse med en akr registreringshendelse. (Se Kodeverk Kodeverk HendelseType)
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
AVREGISTRERING_FJERNETn/a(info) Midlertidig avregistrering er annullert, kjøretøyets registreringstilstand er tilbakeført til forrige tilstand. For årsprøvekjennemerke betyr det at årsprøvekjennemerkets registreringstilstand er tilbakestilt til forrige tilstand.
EIERSKAP_EIER_KORRIGERTn/a(info) Eierskap for kjøretøy er overført til en annen eier
EIERSKAP_EIERSKIFTEDATO_KORRIGERTn/a(info) FraTidspunkt for et eierskap er korrigert. NB Vedtakstidspunkt blir aldri korrigert?
EIERSKAP_FJERNETn/a(info) Siste eier for kjøretøy er fjernet
EIERSKAP_MEDEIER_KORRIGERTn/a(info) Medeierskap for kjøretøy er overført til en annen medeier
EIERSKAP_UNDERENHET_KORRIGERTn/a(info) Underenhet knyttet til eierskap for kjøretøy er korrigert
FORSTE_REGISTRERINGn/a(info) Korreksjonen gjelder førstegangsregistreringen. Konsumenter som har historikk fra AMV har utfordringer med bestemme rekkefølge på bl.a. eierskap og registreringer da AMV's granularitetsnivå er dato, noe som skaper utfordringer der det har vært flere endringer samme dato.
FORSTEGANG_NORGE_FOM_KORRIGERTn/a(info) Dato for førstegangsregistrering i Norge er korrigert
GJELDENDE_KJENNEMERKE_TEGNKOMBINASJON_KORRIGERTn/a(info) Korreksjonen gjelder kjøretøyets ordinære kjennemerke. Tegnkombinasjon for tilknyttede ordinære kjennemerke er korrigert
MIDLERTIDIG_AVREGISTRERING_FJERNETn/a(info) Korreksjonen gjelder fjernet siste korrigert midlertidig avregistrering
MIDLERTIDIG_AVREGISTRERING_LAGT_TILn/a(info) Korreksjonen gjelder opprettelse av midlertidig avregistrering mellom de to siste registreringer som har registreringsstatus registrert
REGISTRERING_EIER_FOM_KORRIGERTn/a(info) Fra og med tispunkt for registrering er korrigert, koden benyttes når kjøretøy er registrert på siste eier
REGISTRERING_GJELDENDE_FOM_KORRIGERTn/a(info) Fra og med tidspunkt for siste registrering er korrigert
REGISTRERING_GJELDENDE_KJENNEMERKETYPE_KORRIGERTn/a(info) Kjennemerketype for gjeldende kjennemerke er korrigert, dette kan oppstå hvis det f.eks er feilaktig utstedt et varebil klasse 2 skilt for kjøretøyet.
REGISTRERING_GJELDENDE_KJORINGENSART_KORRIGERTn/a(info) Kjøringens art for siste registrering er korrigert
REGISTRERING_GJELDENDE_NERINGSKODE_KORRIGERTn/a(info) Næringskode knyttet til registrering av kjøretøy er endret
REGISTRERING_GRUNNLAG_VEKTARSAVGIFT_KORRIGERTn/a(info) Eierens oppgitte grunnlag for vektårsavgift er korrigert, vektårsavgift må beregnes på nytt
SENESTE_REGISTRERINGn/a(info) Korreksjonen gjelder seneste registrering. Konsumenter som har historikk fra AMV har utfordringer med bestemme rekkefølge på bl.a. eierskap og registreringer da AMV's granularitetsnivå er dato, noe som skaper utfordringer der det har vært flere endringer samme dato.
UTFORSEL_FJERNETn/a(info) Registreringsstatus UTFØRT er korrigert, kjøretøyets registreringsstatus er tilbakeført til foregående status
VRAKING_FJERNETn/a(info) Registreringsstatus VRAKET er korrigert, kjøretøyets registreringsstatus er tilbakeført til foregående status.