SVV logo
Kodeverk Kjøringens art
 
KodeverkBruksområde for registrert kjøretøy.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ANNEN_ERV_KJ_BEGRAVELSESBILBegravelsesbilAnnen ervervsmessig kjøring. Begravelseskjøretøy registrert på begravelsesbyrå o.l
ANNEN_ERVM_KJORINGAnnen ervervsmessig kjøringAnnen ervervsmessig kjøring.
DIPLOMATDiplomatKjøretøy tilhørende fremmed stats diplomatisk eller konsulær stasjon og tjenestemenn som nyter vedkommende privilegier og immunitet, utstyrt med CD-kjennemerke.
DROSJE_EIERDrosje løyvehaverDrosje registrert på løyvehaver.
DROSJE_LEASINGDrosje ikke løyvehaverDrosje registrert på andre enn løyvehaver, bl.a. leasingselskap.
DROSJE_RESERVEDrosje reservedrosjeReservedrosje
DROSJE_SELSKAPSVOGNDrosje Selskapsvogn, ikke i brukTidligere kode for Drosje og Selskapsvogn. Koden er ikke i bruk.
EGENTRANSP_ANNENEgentransportAnnen egentransport.
EGENTRANSP_KONGEHUSETKongehusetKjøretøy tilhørende Kongehuset.
EGENTRANSP_POLITIETPolitietKjøretøy tilhørende politiet, herunder kjøretøy som er registrert på Justisdepartementet som disponeres av politiet, og leaset kjøretøy med politiet/Justisdepartementet som leietager.
EGENTRANSPORTEgentransport, ikke i brukTidligere kode for alle typer egentransport. Koden er ikke i bruk.
ERVM_KJOERING_TIDLIGEREAnnen ervervsmessig kjøring, ikke i brukTidligere kode for annen ervervsmessig kjøring. Koden er ikke i bruk.
FORSVARETForsvaretKjøretøy tilhørende Forsvaret og leaset kjøretøy med Forsvaret som leietager.
GODSTRANS_LP_LEASINGLeievognLastebil, kombinert bil og trekkbil med totalvekt over 3500 kg i løyvepliktig godstransport i og utenfor rute.
HANDICAPTransport av funksjonshemmede uten løyvepliktTransport av funksjonshemmede med spesialinnredet motorvogn uten løyveplikt.
HOTELLVOGNHotellvognMotorvogn som hovedsakelig nyttes til transport av hotells/pensjonats egne gjester.
IKKE_SATTIkke sattKjøringens art er ikke satt for kjøretøyet i den aktuelle registreringsperioden.
KUN_SVALBARDSvalbardKjøretøy som kun skal brukes på Svalbard. Inkluderer også Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen. Gjelder for egentransport, rutevogn, drosje eller annet.
LAREVOGNLærevognMotorvogn godkjent i medhold av forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. av 1. oktober 2004 nr. 1339 § 4-2.
MIDLERTIDIG_BRUKMidlertidig brukKjøretøyet er registrert for midlertidig bruk.
MOTORSPORTMotorsport (Rally/enduro/trial)Kjøretøy registrert for motorsport (rally, trial eller enduro).
NATONATOKjøretøy tilhørende NATO-hovedkvarteret i Norge og organisasjonens utenlandske personell som nyter personlig tollfrihet.
NORD_INVEST_BANKDen nordiske investeringsbankenDen nordiske investeringsbanken.
PERSONTRANS_LP_SELSKAPSVOGNDrosje selskapsvognSelskapsvogn/løyvepliktig persontransport utenfor rute med eksklusiv motorvogn godkjent av fylkeskommunen.
RUTEV_DEMONSTR_BUSSRutevogn demonstrasjonsbussDemonstrasjons-buss i løyvepliktig bruk som personrutevogn, kombinert rutevogn og/eller turvogn.
RUTEV_LP_KOMB_EIERRutevogn kombinert transport registrert på løyvehaverLøyvepliktig kombinert transport i rute med motorvogn registrert på løyvehaver.
RUTEV_LP_KOMB_LEASINGRutevogn kombinert transport registrert på andre enn løyvehaverLøyvepliktig kombinert transport i rute med motorvogn registrert på andre enn løyvehaver, bl.a. leasingselskap.
RUTEV_LP_PTRANS_EIERRutevogn persontransport registrert på løyvehaver eller kontraktLøyvepliktig persontransport i rute med motorvogn registrert på løyvehaver, eller som er utleid på kontrakt med varighet over 1 år.
RUTEV_LP_PTRANS_LEASINGRutevogn persontransport registrert på andre enn løyvehaverLøyvepliktig persontransport i rute med motorvogn registrert på andre enn løyvehaver, bl.a. leasingselskap.
RUTEV_RESERVE_BUSSRutevogn reservebussDokumentasjon på innvilget fritak fra Tollregionen må fremlegges.
RUTEVOGNRutevogn, ikke i brukTidligere kode for rutevogn. Koden er ikke i bruk.
SPESINNR_HCP_LPTransport av funksjonshemmede med løyvepliktAnnen ervervsmessig kjøring. Løyvepliktig transport av funksjonshemmede med spesialinnredet motorvogn.
TRAKTOR_MED_BRUKSBEGRENSNINGTraktor med bruksbegrensningTraktor som unntaksvis brukes på offentlig vei og er unntatt for periodisk kjøretøykontroll.
TURVOGNTurvogn, ikke i brukTidligere kode for turvogn. Koden er ikke i bruk.
TURVOGN_EIERTurvogn løyvehaverTurvogntransport med motorvogn registrert på løyvehaver.
TURVOGN_LEASINGTurvogn ikke løyvehaverTurvogntransport med motorvogn registrert på andre enn løyvehaver, bl.a. leasingselskap.
UTENFOR_OFF_VEIUtenfor offentlig vegKjøretøy som kun skal brukes utenfor offentlig veg
UTLEIEVOGNUtleievognUtleievogn. Leaset kjøretøy som ikke registreres på grunnlag av løyve etter samferdselslovgivningen, og kjøretøy bestemt til korttidsutleie for ett år eller mindre av gangen, og kjøretøy bestemt til langtidsutleie over ett år som ikke registreres på grunnlag av løyve etter samferdselslovgivningen.