SVV logo
Kodeverk Kjennemerketype
 
KodeverkTyper av kjennemerke (Farger / anvendelse).
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
AMBASSADEAmbassadekjennemerker ( Gule tegn på blå bunn )Ambassadekjøretøy skal ha. Alle som er avmerket med ja for KF § 1-8, Ambassade
ARSPROVEKJENNEMERKEÅrsprøvekjennemerke ( Hvite tegn på rød bunn )Årsprøvekjennemerke
ARSPROVEKJENNEMERKE_TÅrsprøvekjennemerke Tilhenger ( Hvite tegn på rød bunn med T )Årsprøvekjennemerke for tilhenger. Produseres med bokstaven T etter tegnkombinasjonen
DAGSPROVEKJENNEMERKEDagsprøvekjennemerke ( Sorte tegn på rød bunn )Dagsprøvekjennemerke
ORDINARTOrdinære kjennemerker ( Sorte tegn på hvit bunn )Alle registreringspliktige kjøretøy som ikke er tildelt spesielle kjennemerketyper
RALLY_TRIAL_ENDURORallykjennemerker ( Hvite tegn på sort bunn )Kjennemerker for lisensiert rallybil, eller lisensiert enduro/trialmotorsykkel. Alle som er avmerket med ja for KF § 8-4, Rallybil eller KF § 8-5, Trial- eller enduromotorsykkel
SVALBARDSvalbard-kjennemerker ( Gule tegn på sort bunn )Kjøretøy som registreres for bruk på Svalbard med avgiftsfritak
UTENFOR_OFFENTLIG_VEGUtenfor offentlig vei ( Gule tegn på sort bunn )Kjøretøy som bare brukes utenfor offentlig veg, kan ha. Alle som er avmerket med ja for KF § 1-10, kun for bruk utenfor offentlig veg.
VAREBIL_KLASSE_2Varebil klasse 2 ( Sorte tegn på grønn bunn )Varebil klasse 2 skal ha . Alle med kjøretøygruppe avgift 311 og 315.
VETERANVeterankjennemerkerTidsriktig utforming. Dette gjelder også farger på tegn og bunn (som kan variere med kjøretøygrupper) Bokstav- og tallkombinasjon i hht. regler som gjaldt ved utstedelse
VETERAN_UTENFOR_OFFENTLIG_VEIVeteran utenfor offentlig veg (Gule tegn på sort bunn)Tidsriktig utforming. Kjøretøy registrert første gang for mer enn 30 år siden