SVV logo
Kodeverk Kjennemerkestorrelse
 
KodeverkDette er en kopi av kodeverket AKG.TekniskeDataKoder.KjennemerkeStørrelse Dette er de samme kodene som AKG benytter i feltene kjennemerkestorrelseBak kjennemerkestorrelseForan kjennemerkestorrelseVenstre under TekniskGodkjenning/tekniskeData/karosseriOgLasteplan/ (FGG) Kodeverket skal KUN benyttes når det ikke foreligger kode med tekst fra AKG
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
LHLite høytLite høyt kjennemerke (22 x 15,2 cm)
LSLite smaltLite smalt kjennemerke (30,3 x 8,5 cm)
SHStort høytStort høyt kjennemerke (34 x 21 cm)
SSStort smaltStort smalt kjennemerke (52 x 11 cm)
USAmerikansk formatAmerikansk kjennemerkeformat  (30,4 x 15,4 cm)