SVV logo
Kodeverk Kjennemerkekategori
 
KodeverkHovedklassifisering av kjennemerker.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
KJORETOYHovedkjennemerkeKjennemerke som tilordnes gjennom ordinær registrering Benyttes som hovedreferanse til registrert kjøretøy.
PERSONLIGPersonlig kjennemerkeSelvvalgt tegnkombinasjon tildelt etter søknad. Tilordnes kjøretøy i tillegg til kjøretøyets primære kjennemerke.
PROVEPrøvekjennemerkeKjennemerke til bruk på midlertidig avregistrerte eller ikke-registrerte kjøretøy. Omfatter dags- og årsprøvekjennemerke.