SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkOppgitt kilde for støymåling (produsent eller laboratorium)
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
0Uavhengig laboratoriumUavhengig laboratorium
1ProdusentProdusent