SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkRamme, karosseri beskrivelse
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
AASedanSedan ISO-standard 3833:1977, def. nr. 3.1.1.1, herunder også kjøretøy med flere enn fire sidevinduer
ABKombikupéSedan (AA) med overhengslet dør bak på kjøretøyet
ACStasjonsvognStasjonsvogn ISO-standard 3833:1977, def. nr. 3.1.1.4
ADKupéKupé ISO Standard 3833:1977, def. nr. 3.1.1.5
AEKabrioletKabriolet ISO Standard 3833:1977, def. nr. 3.1.1.6
AFFlerbruksbilAnnen motorvogn enn dem som er nevnt i AA til AE, og som er beregnet på frakt av passasjerer og deres bagasje eller gods i ett rom. Dersom et slikt kjøretøy oppfyller begge disse vilkårene: a) antall sitteplasser i tillegg til føreren er ikke mer enn seks, en «sitteplass» skal anses å være til stede dersom kjøretøyet er utstyrt med «tilgjengelige» setefester, med «tilgjengelige» menes at setefestene kan brukes. For å hindre at setefester er «tilgjengelige» skal produsenten fysisk hindre bruken av dem, for eksempel ved å sveise på dekkplater eller ved å montere lignende fast utstyr som ikke kan fjernes ved hjelp av vanlig verktøy, og b) P - (M + N x 68) > x N 68 der: P = største teknisk tillatte totalmasse i kg M = masse i driftsferdig stand i kg N = antall sitteplasser i tillegg til føreren, anses kjøretøyet ikke å være et kjøretøy i gruppe M 1 .
AGDobbelkabinStasjonsvogn-pickup som definert i ISO 3833:1977 def 3.1.1.4.1
ANNETAnnet
APENÅpenÅpent karosseri
BASeparat førerhusLastebil. Se direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere, vedlegg I, punkt 2.1.1
BBBeltebilVarebil. Lastebil med førerhus innebygd i karosseriet
BCTrekkbil for semitrailerTrekkvogn for semitrailer. Se direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse motorvogner og deres tilhengere vedlegg I, punkt 2.1.1
BDTrekkbil for tilhengerTrekkvogn for tilhenger. Se direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse motorvogner og deres tilhengere, vedlegg I, punkt 2.1.1. Dersom et kjøretøy, definert som BB og har en største teknisk tillatt masse på høyst 3 500 kg: har flere enn seks sitteplasser i tillegg til førersetet eller oppfyller to vilkår: a) antall sitteplasser i tillegg til førersetet er høyst 6, og b) P- (M + N × 68) ≤ N × 68 anses kjøretøyet ikke å være et kjøretøy i gruppe N. Dersom et kjøretøy, som er definer som BA, som BB med en største teknisk tillatt masse på over 3 500 kg, som BC eller BD, oppfyller minst ett av følgende vilkår: a) antall sitteplasser, i tillegg til førersetet, er flere enn åtte, og b) P -(M + N × 68) ≤N × 68 anses kjøretøyet ikke å være et kjøretøy i gruppe N. »Sitteplass« P, M og N er definert i del C, nr 1, i dette vedlegg.
BEPick-upPickup med totalvekt ikke over 3.500 kg, og med sitteplasser og lasterom fysisk adskilt
BXChassis (med og uten hytte)Chassis med komplett eller delvis førerhus, chassisramme, fremdriftssystem og aksler
CAEnetasjes buss og -turvognEnetasjes buss og -turvogn
CBToetasjes buss og -turvognToetasjes buss og -turvogn
CCEnetasjes leddbuss og -turvognEnetasjes leddbuss og -turvogn
CDToetasjes leddbuss og -turvognToetasjes leddbuss og -turvogn
CEEnetasjes lavgulvbuss og -turvognEnetasjes lavgulvbuss og -turvogn
CFToetasjes lavgulvbuss og -turvognToetasjes lavgulvbuss og -turvogn
CGEnetasjes leddet lavgulvbuss og -turvognEnetasjes leddet lavgulvbuss og -turvogn
CHToetasjes leddet lavgulvbuss og -turvognToetasjes leddet lavgulvbuss og -turvogn
CIÅpen enetasjes buss og -turvognEnetasjes buss og -turvogn
CJÅpen toetasjes buss og -turvognToetasjes buss og -turvogn
CMEnetasjes lavgulvbuss Enetasjes lavgulvbuss
COEnetasjes leddet lavgulvbuss Enetasjes leddet lavgulvbuss
CQEnetasjes buss Enetasjes buss
CRToetasjes buss Toetasjes buss
CSEnetasjes leddbuss Enetasjes leddbuss
CTToetasjes leddbuss Toetasjes leddbuss
CUEnetasjes buss Enetasjes buss
CVEnetasjes lavgulvbuss Enetasjes lavgulvbuss
CWEnetasjes buss Enetasjes buss
CXChassisBusschassis delvis oppbygd uten karosseri
DASemitrailerSemitrailer. Se direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere, vedlegg I, punkt 2.2.2
DBSlepvognSlepvogn Se direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere, vedlegg I, punkt 2.2.3
DCPåhengsvognPåhengsvogn Se direktiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere, vedlegg I, punkt 2.2.4
DEPåhengsvognPåhengsvogn med stivt drag som overfører en statisk belastning <= 4.000 daN til trekkvognen. Koblingen skal ikke være svingskive og king-pin
HARDTOPHardtopHardtop
IKKE_FORERVERNIkke førervernKun traktorer med egenvekt under 600 kg.
IKKE_KAROSSERIIkke karosseriIkke karosseri
LUKKETLukketLukket karosseri
LUKKET_FORERVERNLukket førervernLukket førervern
SACampingbilCampingbil (Se vedlegg II A, punkt 5.1)
SBPansret kjøretøyPansret kjøretøy (Se vedlegg II A, punkt 5.2)
SCAmbulanseAmbulanse (Se vedlegg II A, punkt 5.3)
SDBegravelseskjøretøyBegravelseskjøretøy (Se vedlegg II A, punkt 5.4)
SECampingtilhengerCampingtilhenger (Se vedlegg II A, punkt 5.5)
SFMobilkranMobilkran (Se vedlegg II A, punkt 5.6)
SGSpesialkjøretøyAndre spesialkjøretøy (Se vedlegg II A, punkt 5.7)
SHBil med plass til rullestolBil med plass for rullestol. Bil i gruppe M1 hvor en eller flere personer sitter i sin rullestol under kjøring (Se vedlegg II A, punkt 5.5)
SJDollyDolly - kjøretøy i kategori O utstyrt med svingskive
SKLang / bred spesialhengerKjøretøy i kategori O4 beregnet for transport av udelbar last som på grunn av sin størrelse er underlagt begrensninger i forhold til fart og trafikk. Inkluderer også hydrauliske modulpåhengsvogner uansett antall moduler
SLTrekkvogn/terminaltraktorTrekkvogn for semitrailer i klasse N3 eller "terminaltraktor" for påhengsvogn i klasse O4 (Se vedlegg II A, punkt 5.11)
SMVare- og lastebil for utskiftbart utstyrTerrenggående kjøretøy i klasse N konstruert for å trekke, dytte, bære og aktivere visse typer utskiftbart utstyr (Se vedlegg II A, punkt 5.12)
VELTEBOYLEVeltebøyleVeltebøyle