SVV logo
Kodeverk Hendelse undertype
 
KodeverkTyper hendelser for kjøretøy som er aktuelle for distribusjon til partnere. Kodeverk benyttes både i akf-hendelse-import og i akf-hendelse-utlevering.
Kodeverktabell:
Kodeverdi HendelsetypeKodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ARSPROVEKJENNEMERKEENDELIG_AVREGISTRERTEndelig avregistrertÅrsprøvekjennemerket er endelig avregistrert
ARSPROVEKJENNEMERKEFORSTEGANGRegistrert første gangÅrsprøvekjennemerket er førstegangsregistrert
ARSPROVEKJENNEMERKEKORRIGERTKorrigertÅrsprøvekjennemerkets status er korrigert
ARSPROVEKJENNEMERKEMIDLERTIDIG_AVREGISTRERTMidlertidig avregistrertÅrsprøvekjennemerket er midlertidig avregistrert
ARSPROVEKJENNEMERKEREGISTRERTRegistrertÅrsprøvekjennemerket er registrert
BRUKSFORBUDFJERNETFjernetKjøretøyet har fått fjernet bruksforbud
BRUKSFORBUDOPPRETTETOpprettetKjøretøyet har fått ilagt bruksforbud
EIEROPPLYSNINGEROPPRETTETOpprettetEieropplysninger for kjøretøy er endret. Eier har endret navn, adresse. Skjermingsstatus for adresse kan også være endret.
EIERSKAPKORRIGERTKorrigertInformasjon om eksisterende eller tidligere Eierskap (Eier, Medeier, underenhet eller leasingtaker) er korrigert , enten ved å endre periode eller eieridentitet
EIERSKAPOPPRETTETOpprettetEierskap er endret for kjøretøy, dette kan forekomme ved endring av Eier, Medeier, Underenhet eller Leasingtaker
GODKJENNINGFORSTEGANGREGDATO_KORRIGERTDato for førstegangsregistrering er korrigertDato for førstegangsregistrering er korrigert uten at det nødvendigvis foreligger "korreksjonsinformasjon" om denne. Dette vil som regel skyldes en korreksjon av dato for "førstegangsregistrering i Norge" som resulterer i en oppdatering av dato for "førstegangsregistrering" (info) Dato for "førstegangsregistrering" er den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk (enten i Norge eller i annet land)
GODKJENNINGGODKJENNING_AKTIVERTGodkjenning aktivertDet er aktivert en ny godkjenning. Dette kan oppstå etter en førstegangsgodkjenningfør registrering), revisjon av førstegangsgodkjenning eller som et resultat av en ombygging av kjøretøyetfaktisk forandring) eller korreksjon av kjøretøyets dataikke faktisk forandring, men feilaktige data fra tidligere godkjenning) Dette kan også oppstå når kjøretøyet får en tilleggsgodkjenning for ADR-transport, Dyretransport, lærevogn, utrykning eller løyvepliktig transport av funksjonshemmede
GODKJENNINGGODKJENNING_AKTIVERT_KORREKSJONGodkjenning aktivert korreksjonKjøretøyets tekniske data (eller data for tilleggsgodkjenning) er oppdatert som følge av en korreksjon. Kjøretøyet er ikke endret fysisk, men korrigerer data som er registerrt mangelfult eller feil tidligere. Dette benyttes også dersom manglende data legges inn på kjøretøyet.
GODKJENNINGGODKJENNING_DEAKTIVERTGodkjenning deaktivertDen eksisterende tekniske godkjenningen ble erstattet med en ny teknisk godkjenning eller kjøretøyet AVSLUTTER en tilleggsgodkjenning for ADR-transport, Dyretransport, lærevogn, utrykning eller løyvepliktig transport av funksjonshemmede
GODKJENNINGTEKNISKE_DATA_KORRIGERTTekniske data korrigertManuell korreksjon av data på kjøretøy gjennom database / scriptbasert oppdatering av register Denne benyttes når det IKKE opprettes en ny godkjenning, men data oppdateres DIREKTE på et datafelt i en eksisterende GODKJENNING
GODKJENNINGTYPEGODKJENNING_KORRIGERT_UTEN_KORREKSJON_AV_KJORETOYTypegodkjenning korrigert uten korreksjon av kjøretøy(info) Dette er i første rekke en ren informasjonsmelding. Dette gjelder kjøretøy som opprinnelig er godkjent i henhold til en typegodkjenning, men som av ulike grunner som f.eks. etter en ombygging) ikke lenger er i henhold til typegodkjenningen eller typegodkjenningens tekniske data har vært mangelfulle. I disse tilfellene har typegodkjenningens opprinnelig tekniske data blitt kopiert inn på kjøretøyet og det er ikke mulig å fastslå om korreksjonen av typegodkjenningen FAKTISK korrigerer kjøretøyets nåværende eller opprinnelig tekniske data.
GODKJENNINGTYPEGODKJENNING_TEKNISK_DATA_KORRIGERTTypegodkjenning teknisk data korrigertKjøretøyets tekniske data er oppdatert som følge av endring av typegodkjenning. (advarsel) Det kan finnes tekniske data som er endret, men som ikke er tilgjengelige i finnGjeldendeGodkjenning, slik at det er ikke alltid at endringene vil være synlige i AKF
GODKJENNINGVOGNKORTMERKNAD_KORRIGERTVognkortmerknad er endretKjøretøyets fritekstmerknad til vognkortet er endret utenfor saksbehandling i AKG
KJENNEMERKEFJERNET_KNYTNINGFjernet knytningKjøretøy er ikke lenger knyttet til ordinært kjennemerke. Kan skje ved endring av kjennemerke eller ved utførsel og endelig avregistrering
KJENNEMERKEKNYTTETKnyttetOrdinært kjennemerke er knyttet til kjøretøy, skjer ved førstegangsregistrering eller ved kjennemerkebytte
KJORETOYIDENTITETKRYSSBYTTEKryssbytteKjøretøyet har byttet identitet med et annet kjøretøy på grunn av tidligere feilregistrering i register
KJORETOYOPPDATERINGPKKFRISTPKK-fristKjøretøyet har fått oppdatert frist for godkjenning av Periodisk Kjøretøykontroll
OFFENTLIGSTATUSFJERNETFjernetDet er fjernet en unntatt offentlighetsstatus på kjøretøy
OFFENTLIGSTATUSOPPRETTETOpprettetDet er opprettet en unntatt offentlighetsstatus på kjøretøy
PERSONLIG_KJENNEMERKEBYTTET_TEGNByttet tegnkombinasjonPersonlig kjennemerke rettighet har fått ny tegnkombinasjon
PERSONLIG_KJENNEMERKEENDELIG_TILBAKEKALTEndelig tilbakekaltPersonlig kjennemerke rettighet er tilbakekalt og ikke lenger aktivTilbakekalling har skjedd før rettighet er utløpt
PERSONLIG_KJENNEMERKEFJERNET_KNYTNINGFjernet knytningPersonlig kjennemerke rettighet er ikke lenger knyttet til et kjøretøy
PERSONLIG_KJENNEMERKEKNYTTETKnyttetPersonlig kjennemerke rettighet er knyttet til et kjøretøy
PERSONLIG_KJENNEMERKEOVERDRATTOverdrattPersonlig kjennemerke rettighet er overdratt til en ny eier
PERSONLIG_KJENNEMERKETILDELTTildeltPersonlig kjennemerke rettighet er tildelt
REGISTRERINGAVREGISTRERTAvregistrertKjøretøy er midlertidig avregistrert
REGISTRERINGETTERREGISTRERINGEtterregistreringKjøretøyet er etterregistrert
REGISTRERINGFORSTEGANGRegistrert første gangKjøretøyet er registrert 1. gang
REGISTRERINGGJENINNFORTGjeninnførtKjøretøy er registrert på nytt etter å ha vært utført fra Norge
REGISTRERINGKORRIGERTKorrigertKjøretøyets registreringsstatus eller registreringsdato er korrigert
REGISTRERINGREGISTRERTRegistrertKjøretøy er registrert
REGISTRERINGUTFORTUtførtKjøretøy er endelig avregistrertutført
REGISTRERINGVRAKETVraketKjøretøy er endelig avregistrertvraket