SVV logo
Kodeverk Hendelsetype
 
KodeverkTyper hendelser for kjøretøy som er aktuelle for distribusjon til partnere. Kodeverk benyttes både i akf-hendelse-import og i akf-hendelse-utlevering.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelsePubliseres
ADRESSEENDRINGAdresseendringHendelsetype knyttet til sletting av kjøretøy i AMV. Det har ikke vært utviklet støtte for hendelsetypen i akf-utlevering.Nei
ARSPROVEKJENNEMERKEÅrsprøvekjennemerkerHendelser knyttet til registrering og avregistrering av årsprøvekjennemerke. (Overtas av AKR i Leveranse 4.4Ja
BRUKSFORBUDBruksforbudHendelser som er knyttet til ileggelse eller opphevelse av bruksforbud på et kjøretøy. Kun utvalgte konsumenter vil ha tilgang til denne type hendelser.Nei
EIEROPPLYSNINGEREieropplysningerHendelser knyttet til endring i navn, adresse eller adresseskjermingsstatus. Hendelser leveres ikke ut på feed, men kjøretøy oppdateres i speil som følge av hendelsen.Tilgangsstyrt
EIERSKAPEierskapHendelse knyttet til eierskap for kjøretøyTilgangsstyrt
EIERSKIFTEEierskifteHendelsetype fases ut i forbindelse med L4.2.x. og erstattes av hendelsetype EIERSKAP med underkategori OPPRETTET eller KORRIGERT.Ja
ETTERLYSNINGEtterlysningHendelsetype knyttet til at kjøretøy blir stjålet eller gjenfunnet. (Hendelsetype videreføres som en AKR hendelse i forbindelse med L4.3 og vil da ikke lenger være tilgjengelig fra kilden AMV. )Ja
ETTERLYSTEtterlystKjøretøyet er etterlyst. Hendelsen er basert på at kjøretøyet er lagt inn i AKF som "Etterlyst". Politiet er kilde for denne hendelsenJa
FORSTEGANGSREGISTRERINGFørstegangsregistreringHendelsetype fases ut i forbindelse med L4.2.x. og erstattes av hendelsetype REGISTRERING med underkategori FORSTEGANG.Ja
GJENFUNNETGjenfunnetKjøretøyet er gjenfunnet (ikke lenger etterlyst). Hendelsen er basert på at kjøretøyet er lagt inn i AKF som "Gjenfunnet". Politiet er kilde for denne hendelsenJa
GODKJENNINGGodkjenningHendelser knyttet aktivering eller deaktivering av tekniske godkjenninger og tilleggsgodkjenningerJa
KJENNEMERKEKjennemerkeHendelser knyttet til ordinært kjennemerke (info)Ja
KJORETOYIDENTITETKjøretøyidentitetHendelser knyttet til endring av kjøretøyidentitet , også kalt "kryssbytte"Ja
KJORETOYOPPDATERINGKjøretøyoppdateringBenyttes for at konsumenten skal kunne oppfriske sine data om et kjøretøy der oppdateringen ikke er knyttet til en av de ovenstående hendelsestypene. F.eks ved oppdatering av PKK frist.Tilgangsstyrt
OFFENTLIGSTATUSUnntatt offentlighetBenyttes for at konsumenten skal få informasjon om at offentlighetsstatus om kjøretøy eller eierskap knyttet til kjøretøy er oppdatertJa
PERSONLIG_KJENNEMERKEPersonlig kjennemerkeTildele rettighet, knytte PK til kjøretøy, fjerne tilknytning til kjøretøy, tilbakekalle rettighetJa
REGISTRERINGRegistreringHendelse knyttet til en registreringshandling for et kjøretøyJa
SLETTINGSlettingHendelsetype knyttet til sletting av kjøretøy i AMV. Det har ikke vært utviklet støtte for hendelsetypen i akf-utlevering.Ja