SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkKlassifisering av godkjenninger i KREG. Godkjenningsundertyper benyttes i regler for tekniske data, krav samt regler for unntak og tillegg.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ADR_NYADR førstegang
ADR_READR fornyelse
COCCOC
COC_UTEN_FREMSTILLINGCOC - spesialordning for O1 og O2
EFTYPEGODKJENNINGTypegodkjent - Nytt (COC) / Brukt (vognkort)
ENKELTGODKJENNINGTypegodkjent - Nytt (COC) / Brukt (vognkort)
ETTERREGISTRERINGEnkeltgodkjenning - Etterregistrering
HESTETRANSPORTHestetransport
LAREVOGNLærevogn
LOYVEFUNKSJONSHEMMEDELøyvepliktig transport av funksjonshemmede
OMBYGGINGGodkjenning av ombygget kjøretøy
OPPBYGGINGEnkeltgodkjenning - Oppbygging med avg fritak
PROTOTYPEEnkeltgodkjenning - spesialordning Prototype
UTRYKNINGUtrykning