SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkKlassifisering av godkjenninger i KREG. Godkjenningstyper benyttes i regler for tekniske data, krav samt regler for unntak og tillegg.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ADRADR-godkjenningGodkjenning for transport av farlig gods i henhold til ADR/RID-forskriften
DYRETRANSPORTDyretransportGodkjenning av dyretransport etter Mattilsynets forskrifter
LAREVOGNLærevognGodkjenninger etter forskrift om føreropplæring
LOYVEFUNKSJONSHEMMEDELøyvepliktig transport av funksjonshemmedeGodkjenninger etter forskrift om føreropplæring
TEKNISKTeknisk godkjenningTeknisk godkjenning av kjøretøyet etter forskrifter om teknisk godkjenning. (KF, BIL, KTK, etc...). Omfatter førstegangsgodkjenning og senere godkjenninger ved ombygging.
UTRYKNINGUtrykningUtrykningskjøretøy