SVV logo
Kodeverk Formål midlertidig brukstillatelse
 
KodeverkAngir formålet for en gitt midlertidig brukstillatelse.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
DEMONSTRASJONDemonstrasjon
FLYTTINGFlytting
PROVINGPrøving
REGISTRERINGKjøring i forbindelse med registrering