SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkForbindelsemellomdrivaksler
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
BAKBakBak
BAK_ELLER_FORAN_BAKBak eller foran og bakBak eller foran og bak
FORANForanForan
FORAN_BAKForan og bakForan og bak
FORAN_ELLER_FORAN_BAKForan eller foran og bakForan eller foran og bak