SVV logo
Kodeverk Årsak bruksforbud
 
KodeverkKodeverket angir for et bruksforbud årsaken til bruksforbudet. Et kjøretøy kan ha en eller flere bruksforbud.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ANNENBruksforbud annen årsak
KONTROLLFRIST_IKKE_OPPFYLT_KRAV_TIL_OPPMOTEEr ikke framstilt for kontroll innen frist etter vedtak om teknisk kontroll
KONTROLLFRIST_IKKE_OPPFYLT_PKKIkke godkjent kontroll innen frist for PKK
KONTROLLFRIST_IKKE_OPPFYLT_TEKNISK_MANGELIkke godkjent kontroll innen frist etter vedtak om utbedring av teknisk mangel ved teknisk kontroll (etterkontroll)
MANGLER_FORSIKRINGMangler forsikring
MANGLER_REGISTRERINGKjøretøyet mangler registrering
TEKNISK_MANGEL_PKKAlvorlig teknisk mangel funnet ved PKK
TEKNISK_MANGEL_TEKNISK_KONTROLLAlvorlig teknisk mangel funnet ved teknisk kontroll