SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkKjøretøygruppe avgift
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
101PersonbilPersonbil, unntatt ambulanse
106Ambulanse (Personbil)Personbil (Ambulanse)
107Leilighetsambulanse (Personbil)Personbil (Leilighetsambulanse) registrert første gang her i landet før 1.10.2006
201BussBuss,- registrert første gang her i landet før 1.1.1983
210Buss ,- registrert for mindre enn 17 passasjerplasserBuss ,- registrert for mindre enn 17 passasjerplasser
211Buss (Klasse 1)Buss (Klasse 1)
212Buss (Klasse2)Buss (Klasse2)
213Buss (Klasse 3)Buss (Klasse 3)
214Buss (Klasse 2 og 3)Buss (Klasse 2 og 3)
215Buss - under 6 meter med inntil (mindre enn) 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er fastmontert i fartsretningen.Buss - under 6 meter med inntil (mindre enn) 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er fastmontert i fartsretningen.
301Kombinert bilKombinert bil
310Varebil (Etter 1.1.1981: Klasse 1)Varebil,- registrert første gang her i landet før 1.1.1981 og varebil (Klasse 1) registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere
311Varebil Klasse 2 - før 31.3.2001Varebil (Klasse 2),- registrert første gang her i landet 1.1.1981 eller senere
312Begravelsesbil (Personbil)Personbil (Begravelsesbil), (tidligere Likbil)
313Campingbil (Personbil) før 1.1.2009Personbil (Campingbil) Registrert før 1.1.2009
314Varebil Klasse 1 - etter 31.3.2001Varebil (Klasse 1),- fortollet etter 31.3.2001
315Varebil Klasse 2 - etter 31.3.2001Varebil (Klasse 2),- fortollet etter 31.3.2001
316Campingbil (personbil) etter 1.1.2009Campingbil iht forskrift om engangsavgift § 2-5 som endret pr. 1. januar 2009.
320Lastebil med plan, herunder dumperkasseLastebil (med plan),- åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Registrert før 1. januar 2005.
321Lastebil med lukket godsromLastebil (med lukket godsrom) ,- herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Registrert før 1. januar 2005.
323BergingsbilLastebil (bergingsbil ) Registrert før 1. januar 2005.
325Lastebil,- betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre lastebiler o.aLastebil,- betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre lastebiler som ikke er ført opp med egen kode, Registrert før 1. januar 2005.
330Tankbil for bensin og oljeLastebil (tankbil),- for bensin og olje. Registrert før 1. januar 2005.
335Tankbilfor andre varer enn bensin/olje.Lastebil (tankbil) ,- for andre varer enn bensin/olje. Registrert før 1. januar 2005.
336Campingbil (Lastebil) Før 1.1.2009Lastebil (Campingbil) Registrert før 1.1.2009
340TrekkbilTrekkbil
350BeltebilBeltebil
360Lastebil med åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Fra 1.1.2005Lastebil (med plan),- åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter også lastebil med totalvekt mindre enn 750 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere
361Lastebil med lukket godsrom. Fra 1.1.2005Lastebil (med lukket godsrom) ,- herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter også lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere.
363Bergingsbil (Lastebil) Fra 1.1.2005Lastebil (bergingsbil ) Registrert 1. januar 2005 eller senere.
365Lastebil,- betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil o.a. Fra 1.1.2005Lastebil,- betongblandebil, renovasjonsbil, tømmertransportbil, containerbil og andre lastebiler som ikke er ført opp med egen kode. Registrert 1. januar 2005 eller senere.
370Tankbil for bensin og olje. Fra 1.1.2005Lastebil (tankbil),- for bensin og olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere.
375Tankbil for andre varer enn bensin/olje Fra 1.1.2005Lastebil (tankbil) ,- for andre varer enn bensin/olje. Registrert etter 1. januar 2005.
380Lastebil, totalvekt inntil 7500 kg, med åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Fra 1.1.2005 Avgiftsgruppe bLastebil (med plan) og totalvekt mindre enn 7501 kg ,-åpent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet).
381Lastebil, totalvekt inntil 7500 kg, med lukket godsrom. Fra 1.1.2005 Avgiftsgruppe bLastebil (med lukket godsrom) og totalvekt mindre enn 7501 kg ,-herunder flyttebil, termovogn, bankbuss m.v. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet).
401TraktorTraktor
501Motorkran (Motorredskap )Motorredskap (motorkran)
502Motorsprøyte (Motorredskap )Motorredskap (motorsprøyte)
503Motorstige (Motorredskap )Motorredskap (motorstige)
509Annen Motorredskap (Motorredskap )Motorredskap, - annen motorredskap
601MopedMoped
610Lett motorsykkelLett motorsykkel
620Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkelTung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel
621Tung motorsykkel (chopper-ombygd)Tung motorsykkel (chopper-ombygd)
630BeltemotorsykkelBeltemotorsykkel
701Påhengsvogn (med tank),- ikke til traktorPåhengsvogn (med tank),- ikke til traktor
702Påhengsvogn (til traktor)Påhengsvogn (til traktor)
703Påhengsvogn (campingtilhenger)Påhengsvogn (campingtilhenger)
709Påhengsvogn, - annen påhengsvognPåhengsvogn, - annen påhengsvogn
711Slepvogn (med tank),- ikke til traktorSlepvogn (med tank),- ikke til traktor
712Slepvogn (til traktor)Slepvogn (til traktor)
713Slepvogn (campingtilhenger)Slepvogn (campingtilhenger)
719Slepvogn, - annen slepvognSlepvogn, - annen slepvogn
721Semitrailer (med tank),- ikke til traktorSemitrailer (med tank),- ikke til traktor
722Semitrailer (til traktor)Semitrailer (til traktor)
723Semitrailer (campingtilhenger)Semitrailer (campingtilhenger)
729Semitrailer, - annen semitrailerSemitrailer, - annen semitrailer
801Årsprøvekjennemerke for motorvogn, eventuelt med begrenset gyldighet avmerket i vognkortanmerkningsfeltet: ”Gjelder kun for motorsykkel” eller ”Gjelder kun for traktor”Årsprøvekjennemerke for motorvogn, eventuelt med begrenset gyldighet avmerket i vognkortanmerkningsfeltet: ”Gjelder kun for motorsykkel” eller ”Gjelder kun for traktor”
802Årsprøvekjennemerke for tilhengerÅrsprøvekjennemerke for tilhenger
803DagsprøvekjennemerkeDagsprøvekjennemerke