SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkAvgasskode
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
0Nullutslipp0-utslipp
1LEuro 1Euro 1L - 70/220/EØF*93/59/EØF - omfatter også tunge bensin M og N
1TEuro IEuro 1T - 88/77/EØF*91/542/EØF
2LEuro 2Euro 2L - 70/220/EØF*96/44/EF eller 70/220/EØF*96/69/EF - omfatter også tunge bensin M og N
2TEuro IIEuro 2T - 88/77/EØF*96/1/EF
3LEuro 3Euro 3L - 70/220/EØF*2003/76/EF - omfatter også tunge bensin M og N
3TEuro IIIEuro 3T - 88/77/EØF*2001/27/EF
4LEuro 4Euro 4L - 70/220/EØF*2003/76/EF - omfatter også tunge bensin M og N
4TEuro IVEuro 4T - 88/77/EØF*2001/27/EF eller 2005/55/EF*2006/51/EF
5LEuro 5Euro 5L - EF 715/2007*EF 459/2012 (med bokstavene A til M)
5TEuro VEuro 5T - 88/77/EØF*2001/27/EF eller 2005/55/EF*2008/74/EF
6LEuro 6Euro 6L - EF 715/2007*EF 459/2012 (med bokstavene N til ZC)
6TEuro VIEuro 6T - EF 595/2009
ETEEVEEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), frivillig Euro-avgasskode for tunge kjøretøy
UFør EuroIkke Euro-klassifisert (før 1995, se kravnivå iht. KTK)