SVV logo
Kodeverk Arsprovekjennemerketype
 
KodeverkUlike typer årsprøvekjennemerke.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
MOTORVOGN_1_SKILTÅrsprøvekjennemerke for motorvogn med ett skilt
MOTORVOGN_2_SKILTÅrsprøvekjennemerke for motorvogn med to skilt
TILHENGERÅrsprøvekjennemerke for tilhenger