SVV logo
Kodeverk Arsprovekjennemerkestatus
 
KodeverkStatus for prøverettighet. Knyttet til om prøverettighet er innvilget, inndratt, avsluttet, etc.
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ENDELIG_AVREGISTRERTEndelig avregistrertÅrsprøvekjennemerke er ikke lenger i bruk
MIDLERTIDIG_AVREGISTRERTMidlertidig avregistrertÅrsprøvekjennemerke er midlertidig frivillig/tvungen tatt ut av bruk (kjennemerke oppbevares på trafikkstasjon, evt makulert)
REGISTRERTRegistrertÅrsprøvekjennemerke er aktivert og eventuelt kjennemerke er utlevert. (vilkår for bruk er kontrollert)
TILDELTTildeltÅrsprøvekjennemerke er godkjent men fysisk kjennemerke er ikke tilordnet / utlevert