SVV logo
Kodeverk Årsak midlertidig avregistrering
 
KodeverkType Midlertidig avregistrering (undergruppering av registrering).
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ADMINISTRATIVAdministrativAdministrativ avregistrering
ETTERREGISTRERTAutomatisk avregistrert etter etterregistreringKjøretøyet er midlertidig avregistrert automatisk etter en etterregistrering.
KJENNEMERKER_HOS_FORHANDLERAvregistrert med oppbevaring av kjennemerker hos forhandlerKjøretøyet er midlertidig avregistrert i forbindelse med kjøp og salg av brukt kjøretøy. Kjennemerker skal oppbevares hos forhandler.
MED_INNLEVERING_KJENNEMERKEROrdinærFrivillig avregistrering med innlevering av kjennemerker
TVUNGENTvungenTvungen avregistrering. Kjennemerker er inndratt.
UTEN_INNLEVERING_KJENNEMERKERFrivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerkerKjennemerket står fortsatt på kjøretøyet, men kjøretøyet kan ikke benyttes.