SVV logo
Kodeverk null
 
Kodeverkworking_priciple_ignition_type
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
ANNETAnnetAnnet
DIESELDieselDiesel
DIESEL_2_TAKTERDiesel 2 takter Diesel, 2 takter
DIESEL_4_TAKTERDiesel 4 takter Diesel, 4 takter
ELEKTRISKElektriskElektrisk
INGENIngeneller ikke relevant ingen eller ikke relevant
OTTOOttoOtto
OTTO_2_TAKTEROtto 2 takter Otto, 2 takter
OTTO_4_TAKTEROtto 4 takter Otto, 4 takter
WANKELWankelWankel