SVV logo
Kodeverk null
 
KodeverkADR_PABYGGTYPE
Kodeverktabell:
KodeverdiKodenavnKodebeskrivelse
CONTAINERCHASSIS
FASTPLAN
OFFSHOREBASKET
TANK
TREKKBIL
VEKSELPABYGG