SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - Kodeverk
 

Kodeverk

Informasjon om kodeverk.

Det er nå også mulig å slå opp informasjon om kodeverk og kodeverdier gjennom Kodeverkstjenesten

Kodeverk Kodeverkeier Merknad
Tilleggsgodkjenninger tekniske data AKG

Kodeverk Hendelsetype og Hendelseundertype

Følgende kodeverk brukes i data som utleveres fra tjeneste Utlevering av kjøretøyhendelser

Kodeverk
Hendelsetype
Hendelseundertype
Korreksjonstype

Følgende dokument (sist oppdatert 30.01.2020) Hendelser_og_Domene.pdf kan være til hjelp for å forstå kjøretøyhendelser og hvilke deler av domenet som blir berørt.

Kodeverk Autosys Kjøretøy Registrering (AKR)

Kodeverk
Formål midlertidig brukstillatelse
Kjennemerkekategori
Kjennemerketype
Kjøringens art
Registreringsstatus
Skjermingsomfang
Årsak Bruksforbud
Årsak midlertidig avregistrering
ÅrsprøvekjennemerkeStatus
ÅrsprøvekjennemerkeType

Kodeverk Autosys Kjøretøy Godkjenning (AKG)

Følgende kodeverk hvor Autosys Kjøretøy Godkjenning (AKG) er kodeverkeier kan lastes ned her: kodeverk_akg.xlsx (sist oppdatert 02.03.2020)

  • Kravområde
  • Kravoppfyllelse
  • Registreringsbegrensning
  • Unntak
Kodeverk
Registreringsbegrensning

Kodeverk i tekniske data

Kodeverk for tekniske data er dels kodeverk fastsatt av EU, dels av forskrift og dels av Statens vegvesen.

Kodeverk Merknad
ADR Påbyggtype
Arbeidsprinsipp
Avgasskode
Avgift Benyttes av felt kjoretoyAvgiftsKode. For beskrivelse se felt kjoretoyklassifisering.beskrivelse som er en kombinasjon av Teknisk kode, Teknisk underkode og Avgift
Drivstofftype Kjøretøy, hvor felt drivstoffKode tidligere var registrert med kodeverdi 7 eller 8, er endret til kodeverdi 1 eller 2.
Forbindelse mellom drivaksler
Girkassetype
Godkjenningstype
Godkjenningsundertype
Hengerfestetype
Hybridkategori
Karosserifarge Benyttes av felt rFarge
Karosseritype Fra og med L4.7 vil kodeverdiene SA-SM vil bli utlevert i feltet ovrigeTekniskeData - spesialkarosseri.
Kilde Støymåling
Kjennemerketype Benyttes av feltene kjennemerketypeBak, kjennemerketypeForan og kjennemerketypeVenstre
Kjennemerkestørrelse
Målemetode
Merking festing
Plassering dører
Plassering merking
Spesialkarosseri Ny! L4.7
Påbygg
Sylinderarrangement
Teknisk kode For beskrivelse se felt kjoretoyklassifisering.beskrivelse som er en kombinasjon av Teknisk kode, Teknisk underkode og Avgift
Teknisk underkode For beskrivelse se felt kjoretoyklassifisering.beskrivelse som er en kombinasjon av Teknisk kode, Teknisk underkode og Avgift

Kodeverk Kjøretøyklassifisering

Kombinasjon av feltene tekniskKode , tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode i klasse kjoretoyklassifisering gir til sammen en kodekombinasjonstabell for kodeverk Teknisk kjøretøyklassifisering .

Kodeverket kan lastes ned her: kodeverk_akg_kjøretøyklassifisering.xlsx

Dersom kodeverdi til tekniskUnderkode er satt til INGENKODE betyr det i praksis at kodeverdien er blank ("").

Følgende felter er basert på kombinasjon av tekniskKode, tekniskUnderkode og kjoretoyAvgiftsKode:

Felt Beskrivelse
beskrivelse angir tekst som blir brukt i vognkort
spesielleKjennetegn angir spesielle kjennetegn tilknyttet klassifiseringen

Kodeverk Merkekode

Kodeverdier for merkekode legges til fortløpende. Inntil versjon 4.2.y V2 (Forvaltningsrelease 2 for 4.2.y) har kjøretøy med merkekode som har færre enn 4 siffer blitt utlevert uten ledende 0'er. Fra og med versjon 4.2.y V2 vil merkekode bli utlevert med ledende 0'er slik at det alltid vil bli utlevert med 4 siffer.

Kodeverk knyttet til Tekniske Krav og Unntak

MerknadTypeKode

Datagrunnlag fra kjoretoymerknad[]

Felt merknadtypeKode Beskrivelse
VOGNKORTMERKNAD Fritekst merknad fra saksbehandler
TYPEGODKJENNINGSMERKNAD Typegodkjenningsmerknad

Tekniske Krav

Hvis feltet krav[].vognkortmerknad er satt finnes det vognkortmerknad som er knyttet til teknisk krav. For å få data om tekniske krav må tjenestebruker har rollen TEKNISKE_KRAV.

Kodeverk Tekniske Krav kan lastes ned her: kodeverk_akg_tekniske_krav.xlsx

Unntak

Hvis feltet unntak[].merknad[] er satt finnes det vognkortmerknad som er knyttet til unntak.

Kodeverk Unntak kan lastes ned her: kodeverk_akg_unntak.xlsx