SVV logo

Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - eCoC

 

Informasjon om eCoC

Vi kommer til å legge ut informasjon om innføring av ny løsning for innsendelse av samsvarserklæring eCoC på denne siden. Her vil du finne informasjon om hvordan løsningen er utviklet, presentasjoner fra informasjonsmøter og svar på spørsmål vi mottar fra dere som innsendere.

Kontaktpersoner:
Erik Sætre erik.satre@vegvesen.no
Hans Olav Simonsen hans.simonsen@vegvesen.no

Presentasjon fra møte mandag 9. november:
Informasjonsmote_Innsendere_av_CoC_november_2020.pdf

Spørsmål og svar:
Sporsmal_og_Svar_fra_Informasjonsmoter.pdf

Nyttige linker:
Version 1.6 IVI Messagebook
Version 1.6 Initial Vehicle Information XSD Scheme
Version 1.6 Initial Vehicle Information Excel Overview
Version 1.6 IVI Release Notes
Version 1.6.1 IVI Content Check Module (ICM) - Functional description