SVV logo
Tilleggsinformasjon
   

  Definisjoner

  BRUKSFORBUD

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  fomTidspunkt

  stringdate-time

  tilTidspunkt

  stringdate-time

  bruksforbudArsak

  KodeverkType

  annenArsak

  string

  KJORETOY IDENTITET

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kuid

  string

  KODEVERK TYPE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kodeBeskrivelse

  string

  kodeNavn

  string

  kodeVerdi

  string

  tidligereKodeverdi

  string

  PKK INFORMASJON

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  harVarigFritakFraPkkKontroll

  Hvis true har kjøretøy varig fritak fra kontroll. Gjeldende PKKFrist vil ikke være utfylt.

  boolean

  gjeldendePKKFrist

  Gjeldende PkkFrist for kjøretøyet

  stringdate

  pkkSistGodkjentTidspunkt

  Sist gang en Periodisk kontroll ble godkjent for kjøretøyet

  stringdate-time

  pkkIntervall

  PKK intervall

  integerint32

  utgangspunktForBeregningAvNyFristDato

  Dato som benyttes for beregning av ny PKK frist

  stringdate

  forstegangUnderkjentTidspunkt

  Dato for fullstendig kontroll der kontrollen ble underkjent. Dato er utgangspunkt for beregning av ny frist etter at PKK blir godkjent.

  stringdate-time

  fristUtsattTilDato

  Feltet er utfylt med utsatt frist hvis det er fattet positivt vedtak om flytting av frist for neste kontroll. Er feltet tomt, er det ikke saksbehandlet noen søknad om utsatt frist innenfor gjeldende periode.

  stringdate

  RESPONSKODE

  Navn:

  Beskrivelse:Felt for å kunne gi funksjonelle feilmeldinger. F.eks hvis uthenting av data fra et annet system feiler.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  beskrivelse

  string

  kode

  string

  TILLEGGSINFORMASJON

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kjoretoyId

  KjoretoyIdentitet

  bruksforbud

  arrayBruksforbud

  erEtterlyst

  boolean

  etterlystFomDato

  stringdate

  vognkortnummer

  string

  kuid

  string

  pkkInformasjon

  PkkInformasjon

  responskoder

  arrayResponskode