SVV logo
Tilleggsinformasjon
   

  REST-API for oppslag på tilleggsinformasjon om kjøretøy

  Base URI:https://sisaudi.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2

  Henter tilleggsinformasjon om bruksforbud og etterlysningsstatus for et kjøretøy basert på kuid

  GET/rest/distribusjon/tilleggsinformasjon/v1.0/kuid/{kuid}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kuid
  (path-parameter)
  JaKjoretøyets kuid

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Tilleggsinformasjon for kjøretøy funnetTilleggsinformasjon
  204Tilleggsinformasjon om kjøretøy ikke funnetTilleggsinformasjon

  Henter tilleggsinformasjon om bruksforbud og etterlysningsstatus for et kjøretøy basert på kjennemerke

  GET/rest/distribusjon/tilleggsinformasjon/v1.0/kjennemerke/{kjennemerke}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kjennemerke
  (path-parameter)
  JaKjoretøyets kjennemerke

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Tilleggsinformasjon for kjøretøy funnetTilleggsinformasjon
  204Tilleggsinformasjon om kjøretøy ikke funnetTilleggsinformasjon

  Henter tilleggsinformasjon om bruksforbud og etterlysningsstatus for et kjøretøy basert på vognkortnummer

  GET/rest/distribusjon/tilleggsinformasjon/v1.0/vognkortnummer/{vognkortnummer}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  vognkortnummer
  (path-parameter)
  JaKjoretøyets vognkortnummer

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Tilleggsinformasjon for kjøretøy funnetTilleggsinformasjon
  204Tilleggsinformasjon om kjøretøy ikke funnetTilleggsinformasjon