SVV logo
Kodeverk
   

  Definisjoner

  KODE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kodeVerdi

  string

  kodeNavn

  object

  kodeBeskrivelse

  object

  kodeGyldigFOM

  stringdate-time

  kodeGyldigTil

  stringdate-time

  tidligereKodeVerdi

  object

  merknad

  string

  kodeAttributter

  object

  KODEVERK STOTTE DTO

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kodeverkId

  string

  kodeverkNavn

  string

  kodeverkBeskrivelse

  string

  kodeverkEier

  string

  kodeverkTabell

  arrayKode