SVV logo
Kodeverk
   

  REST-API for å hente kodeverktyper og undertype

  Base URI:https://sis3.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2

  Henter alle kodeverkverdier

  GET/rest/distribusjon/kodeverkstotte/v1.0/hentKodeverkVerdier

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kodeverkId
  (query-parameter)
  Ja

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200default responseKodeverkStotteDto

  Henter alle kodeverkId'er

  GET/rest/distribusjon/kodeverkstotte/v1.0/hentKodeverkIdListe

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200default response