SVV logo
Søk
   

  REST-API for søk

  Base URI:https://sisaudi.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2

  Tilbyr søk på kjøretøyets kjennemerke og henter informasjon om de kjøretøy som matcher søket

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/kjennemerke

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kjennemerke
  (query-parameter)
  JaKjoretoyets kjennemerke kan inneholde inntil 3 ukjente tegn. Ukjent tegn angis med ? og må url-enresponscodes
  ekskluderVraketUtfort
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for å ekskludere kjøretøy med registreringsstatus 'vraket' eller 'utført'
  fra
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert
  antall
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKjoretoysokResponse
  204Ingen kjøretøy funnetKjoretoysokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKjoretoysokResponse

  Tilbyr søk på kjøretøyets understellsnummer og henter informasjon om de kjøretøy som matcher søket

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/understellsnummer

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  understellsnummer
  (query-parameter)
  JaKjøretøyets understellsnummer (Søket støtter eksakt søk, prefiks og/eller postfix wildcards)
  ekskluderVraketUtfort
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for å ekskludere kjøretøy med registreringsstatus 'vraket' eller 'utført'
  merkekode
  (query-parameter)
  NeiKan benyttes for filtrering slik at kun kjøretøy fra en bestemt merkekode returneres
  fra
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert
  antall
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKjoretoysokResponse
  204Ingen kjøretøy funnetKjoretoysokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKjoretoysokResponse

  Tilbyr søk på eiers fodselsnummer og henter informasjon om kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher søket

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/fodselsnummer

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  fodselsnummer
  (query-parameter)
  JaFødselsnummer på eier, medeier eller leasingtaker
  ekskluderVraketUtfort
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for å ekskludere kjøretøy med registreringsstatus 'vraket' eller 'utført'
  fra
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert
  antall
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKjoretoysokResponse
  204Ingen kjøretøy funnetKjoretoysokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKjoretoysokResponse

  Tilbyr søk på eiers organisasjonsnummer og henter informasjon om kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher søket

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/organisasjonsnummer

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  organisasjonsnummer
  (query-parameter)
  JaOrganisasjonsnummer på eier, medeier eller leasingtaker
  ekskluderVraketUtfort
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for å ekskludere kjøretøy med registreringsstatus 'vraket' eller 'utført'
  fra
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert
  antall
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKjoretoysokResponse
  204Ingen kjøretøy funnetKjoretoysokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKjoretoysokResponse

  Tilbyr søk på eiers kundeid og henter informasjon om kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher søket

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/kundeid

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kundeid
  (query-parameter)
  JaKundeid på eier, medeier eller leasingtaker
  ekskluderVraketUtfort
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for å ekskludere kjøretøy med registreringsstatus 'vraket' eller 'utført'
  fra
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert
  antall
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKjoretoysokResponse
  204Ingen kjøretøy funnetKjoretoysokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKjoretoysokResponse

  Tilbyr søk på eiers navn og henter informasjon om kjøretøy som har eier, medeier eller leasingtaker som matcher søket

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/eiernavn

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  navn
  (query-parameter)
  JaNavn på eier, medeier eller leasingtaker
  postnummer
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher postnummer
  poststed
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher poststed
  fylke
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fylke. Se dokumentasjon for fylke kodeverk
  fodselsdato
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fødselsdato
  erPerson
  (query-parameter)
  NeiHvis angitt vil det kun søkes i personer (for 'true') eller kun organisasjoner (for 'false')
  fra
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir første rad man ønsker returnert
  antall
  (query-parameter)
  NeiBenyttes for paging av resultatet - angir antall rader man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKjoretoysokResponse
  204Ingen kjøretøy funnetKjoretoysokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKjoretoysokResponse

  Tilbyr søk på person og organisasjon

  GET/rest/distribusjon/kjoretoy/v2.0/sok/kunde

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  eiertype
  (query-parameter)
  JaSpesifiserer om søket omfatter PERSON, ORGANISASJON eller BEGGE
  navn
  (query-parameter)
  NeiOrganisasjonsnavn eller fullt personnavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med for-, mellom- eller etternavn.
  fornavn
  (query-parameter)
  NeiFornavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med Navn og søket returnerer bare eksakte treff.
  mellomnavn
  (query-parameter)
  NeiMellomnavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med Navn og søket returnerer bare eksakte treff.
  etternavn
  (query-parameter)
  NeiEtternavn for eier, medeier eller leasingtaker. Elementet kan ikke brukes i kombinasjon med Navn og søket returnerer bare eksakte treff.
  fodselsdato
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fødselsdato, fødeår
  fonetisk
  (query-parameter)
  NeiKan kun oppgis i kombinasjon med elementet navn og angir om det skal benyttes et fonetisk søk i registeret.
  kjonn
  (query-parameter)
  NeiHvis spesifisert vil søket filtrere resultat basert på kjønn. I denne versjonen støttes verdiene M og K i spørringen. Kun støttet med eiertype PERSON
  fylke
  (query-parameter)
  NeiHvis spesifisert vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher fylke.
  kommune
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher kommunenavn.
  postnummer
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher postnummer.
  poststed
  (query-parameter)
  NeiHvis valgt vil søket filtrere resultat basert på treff som matcher poststed.

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Søk gjennomført, responsen inneholder eventuelle treff og/eller responskoderKundeSokResponse
  204Ingen kunder funnetKundeSokResponse
  400Parameterfeil, responsen inneholder kun beskrivelse av feil som responskoderKundeSokResponse