SVV logo
Kjøretøyhistorikk
   

  Definisjoner

  ADRESSE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  adresselinje1

  string

  adresselinje2

  string

  adresselinje3

  string

  kommunenavn

  string

  kommunenummer

  string

  land

  string

  landkode

  IsoAlpha3Kode for land

  string

  postnummer

  string

  poststed

  string

  EIERFORHOLD

  Navn:

  Beskrivelse:Gjeldende eierforhold for kjøretøy

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  eier

  PersonEnhet

  leasingforhold

  arrayLeasinginformasjon

  medeier

  PersonEnhet

  periode

  Periode

  underenheter

  arrayUnderenhetinformasjon

  vedtakstidspunkt

  stringdate-time

  ENHET

  Navn:

  Beskrivelse:Slik enhet fremstår i enhetsregisteret nå (ikke historiske data)

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  organisasjonsnavn

  string

  organisasjonsnummer

  string

  KJENNEMERKE

  Navn:

  Beskrivelse:Kjennemerke som er eller var knyttet til kjøretøyet.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kjennemerkekategori

  Angir bruksområde for kjennemerket, kjøretøy (identifiserer et kjøretøy), prøvekjennemerke eller personlig kjennemerke

  string

  kjennemerketype

  KodeverkType

  periode

  Periode

  tegnkombinasjon

  Tegnkombinasjon på kjennemerket

  string

  KJORETOY HISTORIKK RESPONSE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  eierskap

  Periodisert oversikt over eierskap knyttet til kjøretøy

  arrayEierforhold

  kjennemerker

  Periodisert oversikt over kjennemerker som har vært knyttet til kjøretøy (personlig kjennemerke er ikke tilgjengelig i denne versjonen)

  arrayKjennemerke

  kjoretoyId

  KjoretoyIdentitet

  registreringer

  Periodisert oversikt over registreringsstatuser for kjøretøy

  arrayRegistrering

  responskoder

  arrayResponskode

  KJORETOY IDENTITET

  Navn:

  Beskrivelse:Identifikatorer knyttet til kjøretøy

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  imid

  string

  kjennemerke

  string

  kjoretoyErKryssbyttet

  boolean

  kryssbytter

  arrayKryssbytteinformasjon

  kuid

  string

  unntattOffentlighet

  Kjoretoy kan være unntattOffentlighet ift eierforhold, tekniske data eller begge deler og som en konsekvens av konsumentens autorisasjon kan hele eller deler av responsen undertrykkes

  arrayKodeverkType

  KODEVERK TYPE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kodeBeskrivelse

  string

  kodeNavn

  string

  kodeTypeId

  string

  kodeVerdi

  string

  tidligereKodeVerdi

  array

  KRYSSBYTTEINFORMASJON

  Navn:

  Beskrivelse:Kjøretøy har vært del av et kryssbytte og har som følge av det byttet merkantile data med kjøretøyet identifisert med kryssbyttetMedKuid. Kryssbytter kan påvirke konsumenter som lagrer historikk knyttet til kjøretøy, basert på f.eks kjennemerke.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kryssbyttetMedKuid

  Kuid på det andre kjøretøyet i kryssbyttet.

  string

  periode

  Periode

  LEASINGINFORMASJON

  Navn:

  Beskrivelse:Leasingtaker og perioden kjøretøyet har vært leaset.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  leasingtaker

  PersonEnhet

  periode

  Periode

  PERIODE

  Navn:

  Beskrivelse:Tidspunkter for når registerhandlinger er å anse som aktive i register. Hvis tidspunkt har vært korrigert vises de korrigerte tidspunktene.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  fomTidspunkt

  stringdate-time

  tilTidspunkt

  stringdate-time

  sistEndretTidspunkt

  stringdate-time

  PERSON

  Navn:

  Beskrivelse:Slik personen fremstår i folkeregisteret nå (ikke historiske data)

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  etternavn

  string

  fodselsnummer

  string

  fornavn

  string

  mellomnavn

  string

  PERSON ENHET

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  adresse

  Adresse

  adressestatus

  KodeverkType

  enhet

  Enhet

  erUnntattOffentlighet

  boolean

  erUverifisert

  Person eller enhet er ikke registrert i Folkeregisteret eller enhetsregisteret og har følgelig ikke en gyldig nøkkel til offentlige registre. Eierskapet kan inneholde utdaterte data eller data knyttet til utenlandske personer eller organisasjoner.

  boolean

  kundeId

  Intern identifikator kun ment for bruk innenfor Statens vegvesens portefølje

  string

  person

  Person

  REGISTRERING

  Navn:

  Beskrivelse:Periodisert oversikt over registreringsstatuser for kjøretøy

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kjoringensArt

  KodeverkType

  midlertidigAvregistreringArsak

  KodeverkType

  periode

  Periode

  registreringsstatus

  KodeverkType

  RESPONSKODE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kode

  string

  kodebeskrivelse

  string

  kodetype

  string

  UNDERENHETINFORMASJON

  Navn:

  Beskrivelse:Underenhet med perioden kjøretøyet har vært tilknyttet underenheten

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  periode

  Periode

  underenhet

  PersonEnhet