SVV logo
Kjøretøyhistorikk
   

  REST-API for oppslag på kjøretøyhistorikk

  Base URI:https://sisopel.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2

  Henter kjoretoy basert på kuid

  GET/rest/distribusjon/kjoretoyhistorikk/v1.0/kuid/{kuid}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kuid
  (path-parameter)
  JaKjøretøyets kuid

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Data om kjoretoy funnetKjoretoyHistorikkResponse
  204Kjoretoy ikke funnetKjoretoyHistorikkResponse

  Henter kjoretoy basert på kjennemerke

  GET/rest/distribusjon/kjoretoyhistorikk/v1.0/kjennemerke/{kjennemerke}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kjennemerke
  (path-parameter)
  JaKjøretøyets kjennemerke

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Data om kjoretoy funnetKjoretoyHistorikkResponse
  204Kjoretoy ikke funnetKjoretoyHistorikkResponse