SVV logo
Kjennemerkehistorikk
   

  Definisjoner

  ADRESSE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  adresselinje1

  string

  adresselinje2

  string

  adresselinje3

  string

  kommunenavn

  string

  kommunenummer

  string

  land

  string

  landkode

  IsoAlpha3Kode for land

  string

  postnummer

  string

  poststed

  string

  ARSPROVEKJENNEMERKE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  ansvarlig

  PersonEnhet

  arsprovekjennemerkestatus

  KodeverkType

  arsprovekjennemerkestatusFomTidspunkt

  Tidspunkt for registreringshandling, f.eks når arsprovekjennemerkestatus ble aktiv.

  stringdate-time

  arsprovekjennemerketype

  KodeverkType

  kjennemerke

  string

  kjoringensArt

  KodeverkType

  prkid

  Id for prøvekjennemerket.

  string

  DAGSPROVEKJENNEMERKE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  ansvarlig

  PersonEnhet

  kjennemerke

  string

  kjoreseddel

  Kjoreseddel

  prkid

  Id for prøvekjennemerket.

  string

  ENHET

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  organisasjonsnavn

  string

  organisasjonsnummer

  string

  KJENNEMERKE

  Navn:

  Beskrivelse:Kjennemerke til ordinær bruk som er eller har vært knyttet til et kjøretøy

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  fomTidspunkt

  Dato kjennemerket ble knyttet til kjøretøy

  stringdate-time

  kjennemerke

  Bokstav og tallkombinasjonen på kjennemerket

  string

  kjennemerkekategori

  Angir bruksområde for kjennemerket, normal bruk, prøvekjennemerke eller personlig kjennemerke

  string

  kjennemerketype

  KodeverkType

  tilTidspunkt

  Hvis kjennemerket har et til-tidspunkt, betyr det at knytningen til kjøretøyet ble fjernet på dette tidspunktet

  stringdate-time

  KJORESEDDEL

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  bruker

  Informasjon om den som benytter årsprøvekjennemerket, f.eks navn på bruker. Feltet er ikke obligatorisk.

  string

  formal

  KodeverkType

  gyldigFomTidspunkt

  Kjøreseddel er gyldig fra og med angitt tidspunkt

  stringdate-time

  gyldigTilTidspunkt

  Kjøreseddel er gyldig til angitt tidspunkt

  stringdate-time

  kjoretoyopplysninger

  Kjoretoyopplysninger

  merknad

  Eventuelle merknader knyttet til bruken av prøvekjennemerket

  string

  strekning

  Angir eventuelle begrensninger for hvilke kjørestrekninger dagsprovekjennemerket kan benyttes

  string

  utstedtAvNavn

  Navn på utsteder av kjøreseddelen

  string

  KJORETOY KJENNEMERKEHISTORIKK RESPONSE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  arsprovekjennemerker

  arrayArsprovekjennemerke

  dagsprovekjennemerker

  arrayDagsprovekjennemerke

  kjennemerker

  arrayKjennemerke

  responskoder

  arrayResponskode

  KJORETOYOPPLYSNINGER

  Navn:

  Beskrivelse:Kjøretøyopplysninger for kjøretøy som benytter dagsprøvekjennemerke.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  handelsbetegnelse

  array

  kuid

  Hvis knyttet til et registrert kjøretøy

  string

  merke

  Kodeverkbeskrivelse for merkekode, f.eks VOLVO (se kodeverk tekniske data)

  string

  registrertForstegangAr

  Førstegangsregistreringsår for kjøretøy som ikke er godkjent i Norge og knyttet til dagsprøvekjennemerke

  integerint32

  tekniskKode

  KodeverkType

  understellsnummer

  Understellsnummer for kjoretoy

  string

  KODEVERK TYPE

  Navn:

  Beskrivelse:Angir farge på kjennemerket. Se kodeverk: Kjennemerketype

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kodeBeskrivelse

  string

  kodeNavn

  string

  kodeTypeId

  string

  kodeVerdi

  string

  tidligereKodeVerdi

  array

  PERSON

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  etternavn

  string

  fodselsdato

  stringdate

  fodselsnummer

  string

  fornavn

  string

  mellomnavn

  string

  PERSON ENHET

  Navn:

  Beskrivelse:Organisasjon som har fått utstedt kjennemerket på seg.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  adresse

  Adresse

  adressestatus

  KodeverkType

  enhet

  Enhet

  erUnntattOffentlighet

  boolean

  erUverifisert

  Person eller enhet er ikke registrert i Folkeregisteret eller enhetsregisteret og har følgelig ikke en gyldig nøkkel til offentlige registre. Eierskapet kan inneholde utdaterte data eller data knyttet til utenlandske personer eller organisasjoner.

  boolean

  fomTidspunkt

  Tidspunktet for når eierforholdet oppstod.

  stringdate-time

  kundeId

  Intern identifikator kun ment for bruk innenfor Statens vegvesens portefølje

  string

  person

  Person

  tilTidspunkt

  Tidspunktet for når eierforholdet ble avsluttet. Aktuelt ved oppslag tilbake i tid.

  stringdate-time

  RESPONSKODE

  Navn:

  Beskrivelse:Felt for å kunne gi funksjonelle feilmeldinger. F.eks hvis uthenting av data fra et annet system feiler.

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  beskrivelse

  string

  kode

  string

  ARSPROVEKJENNEMERKEHISTORIKK

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  ansvarlig

  PersonEnhet

  arsprovekjennemerkestatushistorikk

  arrayArsprovekjennemerkestatus

  arsprovekjennemerketype

  KodeverkType

  kjennemerke

  string

  kjoresedler

  Informasjon om hvem som har benyttet kjennemerket i hvilken periode og hvilket kjøretøy det er benyttet til.

  arrayKjoreseddel

  kjoringensArt

  KodeverkType

  prkid

  Id for prøvekjennemerket.

  string

  ARSPROVEKJENNEMERKESTATUS

  Navn:

  Beskrivelse:Registreringsstatus for årsprøvekjennemerket

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  arsprovekjennemerkestatus

  KodeverkType

  arsprovekjennemerkestatusFomTidspunkt

  Tidspunkt for registreringshandling, f.eks når arsprovekjennemerkestatus ble aktiv.

  stringdate-time

  arsprovekjennemerkestatusTilTidspunkt

  Ved oppslag tilbake i tid vil dette feltet kunne angi når et årsprøvekjennemerke f.eks ble MIDLERTIDIG_AVREGISTRERT.

  stringdate-time

  KJENNEMERKEHISTORIKK RESPONSE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  dagsprovekjennemerke

  Dagsprovekjennemerke

  arsprovekjennemerkehistorikk

  Arsprovekjennemerkehistorikk

  personligKjennemerke

  PersonligKjennemerke

  ordinartKjennemerke

  KjoretoyKjennemerke

  responskoder

  arrayResponskode

  KJORETOY KJENNEMERKE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kjoretoyknytninger

  Knytning rettighet har hatt til kjøretøy pr tegnkombinasjon i rettighetsperioden (Rettigheten kan bytte tegnkombinasjon i rettighetsperioden)

  arrayKjoretoyknytning

  tegnkombinasjon

  string

  KJORETOYKNYTNING

  Navn:

  Beskrivelse:Knytning rettighet har hatt til kjøretøy pr tegnkombinasjon i rettighetsperioden (Rettigheten kan bytte tegnkombinasjon i rettighetsperioden)

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  kuid

  string

  fomTidspunkt

  stringdate-time

  tilTidspunkt

  stringdate-time

  PERSONLIG KJENNEMERKE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  ansvarlig

  PersonEnhet

  fomTidspunkt

  stringdate-time

  kjoretoyknytninger

  Knytning rettighet har hatt til kjøretøy pr tegnkombinasjon i rettighetsperioden (Rettigheten kan bytte tegnkombinasjon i rettighetsperioden)

  arrayKjoretoyknytning

  rettighetId

  Id for personlig kjennemerke rettighet.

  string

  tegnkombinasjon

  string

  tilTidspunkt

  stringdate-time

  ANSVARLIG HISTORIKK RESPONSE

  Navn:

  Properties:

  NavnTypeFormatReferanse

  responskoder

  arrayResponskode

  dagsprovekjennemerke

  Dagsprovekjennemerke

  arsprovekjennemerke

  Arsprovekjennemerke