SVV logo
Kjennemerkehistorikk
   

  REST-API for å hente kjennemerkehistorikk

  Base URI:https://sis3.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/v2

  Henter prøvekjennemerkehistorikk for ansvarlig basert på organisasjonsnummer

  GET/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/ansvarlig/organisasjonsnummer/{organisasjonsnummer}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  organisasjonsnummer
  (path-parameter)
  JaOrganisasjonsnummeret til ansvarlig kunde

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Ansvarlig historikk funnetAnsvarligHistorikkResponse
  204Ansvarlig historikk ikke funnetAnsvarligHistorikkResponse
  400Ugyldig foresporsel, oppgi gyldig organisasjonsnummerAnsvarligHistorikkResponse

  Henter prøvekjennemerkehistorikk for ansvarlig basert på fødselsnummer

  GET/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/ansvarlig/fodselsnummer/{fodselsnummer}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  fodselsnummer
  (path-parameter)
  JaFødselsnummeret til ansvarlig kunde

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Ansvarlig historikk funnetAnsvarligHistorikkResponse
  204Ansvarlig historikk ikke funnetAnsvarligHistorikkResponse
  400Ugyldig foresporsel, oppgi gyldig fødselsnummerAnsvarligHistorikkResponse

  Henter prøvekjennemerkehistorikk basert på prkid

  GET/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjennemerke/prkid/{prkid}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  prkid
  (path-parameter)
  JaPrkid til prøvekjennemerket
  fom
  (query-parameter)
  NeiDato-tid for prøvekjennemerket (ISO-format)

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Kjennemerkehistorikk funnetKjennemerkehistorikkResponse
  204Kjennemerkehistorikk ikke funnetKjennemerkehistorikkResponse

  Henter prøvekjennemerkehistorikk basert på kjennemerke

  GET/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjennemerke/kjennemerke/{kjennemerke}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kjennemerke
  (path-parameter)
  JaKjennemerke til prøvekjennemerket
  fom
  (query-parameter)
  NeiDato-tid for prøvekjennemerket (ISO-format)

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Kjennemerkehistorikk funnetKjennemerkehistorikkResponse
  204Kjennemerkehistorikk ikke funnetKjennemerkehistorikkResponse

  Henter kjøretøyets kjennemerkehistorikk basert på kjennemerke

  GET/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjoretoy/kjennemerke/{kjennemerke}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kjennemerke
  (path-parameter)
  JaKjennemerke til kjøretøyet

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Kjennemerkehistorikk for kjøretøy funnetKjoretoyKjennemerkehistorikkResponse
  204Kjennemerkehistorikk for kjøretøy ikke funnetKjoretoyKjennemerkehistorikkResponse

  Henter kjøretøyets kjennemerkehistorikk basert på kuid

  GET/rest/distribusjon/kjennemerkehistorikk/v1.0/kjoretoy/kuid/{kuid}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kuid
  (path-parameter)
  JaKuid til kjøretøyet

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Kjennemerkehistorikk for kjøretøy funnetKjoretoyKjennemerkehistorikkResponse
  204Kjennemerkehistorikk for kjøretøy ikke funnetKjoretoyKjennemerkehistorikkResponse