SVV logo
OpenAPI definition
   

  OpenAPI definition

  Base URI:https://sis3.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/innmelding

  Opprette en COC (elektronisk samsvarserklæring) basert på vedlagte IVI

  POST/meldingompreregistrering/v1/opprette

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  meldingOmPreregistreringRequest
  (-parameter)
  NeiMelding om preregistrering (eCOC) som meldes inn
  ivi
  (-parameter)
  NeiENTEN legges IVI med i sin helhet i feltet IVIDocument ELLER så angis en IVIReference som gjør det mulig å innhente IVI fra EUCARIS (ikke støttet pr. 16.6.2020)
  iviDokument
  (-parameter)
  NeiDette er hele originaldokumentet i XML-format. XML må encodes i henhold til JSON-string-encoding
  avgiftsklassifisering:
  (-parameter)
  NeiValgfri informasjon ved særskilt norsk klassifisering som f.eks. varebil klasse 2 og campingbil
  avgiftsgruppeKode
  (-parameter)
  NeiFølger kodeverk for avgiftsgruppe for kjøre. Numerisk kode. Kan f.eks. være 315, 316 osv

  Request body:

  BeskrivelseObligatoriskTypeBody
  Melding om preregistrering (eCOC) som meldes innNeiMeldingOmPreregistreringRequest

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Melding om preregistrering (eCOC) mottatt og kjøretøy opprettetEcocStatusResponse
  400Melding om preregistrering (eCOC) feilet pga. ugyldig forespørselEcocStatusResponse
  422Melding om preregistrering (eCOC) feiletEcocStatusResponse
  500Melding om preregistrering (eCOC) feilet av ukjent årsakEcocStatusResponse

  Sletter tidligere innsendt COC med bruk av IVI reference id - kun tillatt for opprinnelig avsender

  DELETE/meldingompreregistrering/v1/slette/ivireferanse/{iviReferanse}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  iviReferanse
  (path-parameter)
  JaiviReferanse, tilsvarer IviReferenceId i IVI

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Slettemelding om preregistrering (eCOC) mottatt og sletting av samsvarserklæring gjennomførtEcocStatusResponse
  400Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet pga. ugyldig forespørselEcocStatusResponse
  403Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet fordi innsender ikke er samme som opprinnelig innsender av eCOCEcocStatusResponse
  404Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet pga. at COC ikke finnesEcocStatusResponse
  422Slettemelding om preregistrering (eCOC) feiletEcocStatusResponse
  500Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet av ukjent årsakEcocStatusResponse

  Sletter tidligere innsendt COC med bruk av understellsnummer - kun tillatt for opprinnelig avsender

  DELETE/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  understellsnummer
  (path-parameter)
  Jaunderstellsnummer

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Slettemelding om preregistrering (eCOC) mottatt og sletting av samsvarserklæring gjennomførtEcocStatusResponse
  400Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet pga. ugyldig forespørselEcocStatusResponse
  403Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet fordi innsender ikke er samme som opprinnelig innsender av eCOCEcocStatusResponse
  404Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet pga. at COC ikke finnesEcocStatusResponse
  422Slettemelding om preregistrering (eCOC) feiletEcocStatusResponse
  500Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet av ukjent årsakEcocStatusResponse

  Sletter tidligere innsendt COC med bruk av understellsnummer og merkekode - kun tillatt for opprinnelig avsender

  DELETE/meldingompreregistrering/v1/slette/understellsnummer/{understellsnummer}/merkekode/{merkekode}

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  understellsnummer
  (path-parameter)
  Jaunderstellsnummer
  merkekode
  (path-parameter)
  Jamerkekode

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Slettemelding om preregistrering (eCOC) mottatt og sletting av samsvarserklæring gjennomførtEcocStatusResponse
  400Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet pga. ugyldig forespørselEcocStatusResponse
  403Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet fordi innsender ikke er samme som opprinnelig innsender av eCOCEcocStatusResponse
  404Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet pga. at COC ikke finnesEcocStatusResponse
  422Slettemelding om preregistrering (eCOC) feiletEcocStatusResponse
  500Slettemelding om preregistrering (eCOC) feilet av ukjent årsakEcocStatusResponse

  Validerer eierskifte

  POST/eierskifter/valider

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  eierskiftemelding
  (-parameter)
  JaEierskiftemelding til eierskifte som skal valideres

  Request body:

  BeskrivelseObligatoriskTypeBody
  Eierskiftemelding til eierskifte som skal valideresJaEierskiftemelding

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Eierskifte validert, eierskiftemelding medfølger dersom eierskiftet er validert som OK

  Gjennomfør eierskifte

  POST/eierskifter

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  eierskiftemelding
  (-parameter)
  JaSignert PDF for eierskiftemelding

  Request body:

  BeskrivelseObligatoriskTypeBody
  Signert PDF for eierskiftemeldingJaarray

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Om ingen merknader er eierskifte gjennomført, merknader viser hva som ikke validerer OKAkrInnmeldingResponsEntity

  Mottar melding om å legge til eller fjerne leasingtaker fra kjøretøy

  POST/leasingtaker

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  leasingtakerRequest
  (-parameter)
  JaMelding om endring av leasingtakerinformasjon på kjøretøy

  Request body:

  BeskrivelseObligatoriskTypeBody
  NeiLeasingtakerRequest

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Leasingtaker er endret

  Oppretter midlertidig brukstillatelse

  POST/midlertidigbrukstillatelse

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  midlertidigbrukstillatelseRequest
  (-parameter)
  JaRequest-objekt for å opprette midlertidig brukstillatelse knyttet til årsprøvekjenenmerke

  Request body:

  BeskrivelseObligatoriskTypeBody
  NeiMidlertidigBrukstillatelse

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Midlertidig brukstillatelse opprettet

  Avslutter midlertidig brukstillatelse

  PUT/midlertidigbrukstillatelse/{midlertidigBrukstillatelseId}/avslutt

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  midlertidigBrukstillatelseId
  (path-parameter)
  JaId til midlertidig brukstillatelse som skal avsluttes

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Midlertidig brukstillatelse avsluttetAkrInnmeldingResponsEntityLong

  Fatter vedtak i registrering

  POST/registreringer

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  kjennemerke
  (-parameter)
  JaKjennemerke for kjøretøy det skal fattes vedtak i registrering for

  Request body:

  BeskrivelseObligatoriskTypeBody
  Kjennemerke for kjøretøy det skal fattes vedtak i registrering forJastring

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200default response