SVV logo
AKF-Hendelse Utlevering API
   

  REST-APIer for Autosys Kjøretøy Felles - Hendelse Utlevering

  Base URI:https://sisopel.miljo.autodev.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/hendelse/utlevering

  Endepunkt for å levere ut kundehendelser til AKR

  GET/api/intern/hendelser/kunder

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  fra
  (query-parameter)
  JaAngir id man ønsker hendelser fra ikke med
  antall
  (query-parameter)
  JaAngir antall hendelser man ønsker returnert

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200En liste med kundehendelserKundeHendelseDto

  Henter id for siste oppdatering i hendelser

  GET/api/hendelser/sisteid

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200OKSisteIdResponse

  ATOM Feed tjeneste for les av hendelser i AKR_HENDELSER for eksterne. Antall hendelser matcher nødvendigvis ikke 'size' parameter i request dersom 'to' parameter ikke er satt, på grunn av utleveringsforsinkelse på hendelser.

  GET/api/hendelser/atom

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  requestDto
  (query-parameter)
  Ja

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Atom feed

  ATOM Feed tjeneste for les av hendelser i AKR_HENDELSER for eksterne, returnerer sammenhengende sekvens av hendelseId

  GET/api/hendelser/atom/sammenhengende

  Parametere:

  NavnTypeObligatoriskBeskrivelse
  to
  (query-parameter)
  Ja
  size
  (query-parameter)
  Nei

  Responser:

  HTTP statuskodeBeskrivelseBody
  200Atom feed