SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - API for kjøreseddel
 

Brukere av API-et kan integrere sine fagsystemer med Autosys kjøretøy, og opprette kjøresedler digitalt. APIet gir tilgang til følgende tjenester:

  • Opprette kjøresedler (innmelding)
  • Kansellere kjøresedler (innmelding)
  • Oppslag årsprøvekjennemerker
  • Oppslag kjøresedler

Teknisk dokumentasjon

Dokumentasjon Lenke Open API-fil (sist oppdatert 16.03.2021)
REST-API Kjøreseddel Innmelding API Last ned
REST-API Kjøreseddel Oppslag API Last ned

Få tilgang til API-et

For å få tilgang til API-et må brukere først godkjenne noen vilkår på DinSide. Les mer på få tilgang til kjøreseddel-API .

Tilgangstyring

Tilgangstyring til APIet er basert på bruk av Maskinporten som autentiserings- og autorisasjonstjener for maskin-til-maskin grensesnitt.