SVV logo
Informasjonsportal for Autosys Kjøretøy - API for enkeltoppslag
 

API for utlevering av kjøretøyopplysninger (tekniske data enkeltoppslag)

Statens vegvesen tilbyr et REST-API for oppslag på tekniske kjøretøydata. Du kan slå opp med kjøretøyets understellsnummer eller registreringsnummer. Oppslaget gir et tilnærmet komplett og oppdatert datasett om kjøretøyet, men du får ikke eierinformasjon eller informasjon som kan identifisere eiere av kjøretøy. Tjenesten har en grense på maksimalt 50 000 kall per API-nøkkel per døgn. Les mer om tjenesten her .

Søk om API-nøkkel for tekniske data enkeltoppslag

Både privatpersoner og organisasjoner kan søke og få innvilget en API-nøkkel. Kravene for å få innvilget en API-nøkkel er at du som bruker ikke allerede har en tilsvarende, aktiv API-nøkkel og at du ikke er utestengt fra tjenesten.

For å søke om API-nøkkel gå hit

Bruke API-nøkkel for tekniske data enkeltoppslag

Se teknisk dokumentasjon for detaljer om API-et.

Request URL

GET https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/kjoretoy/felles/datautlevering/enkeltoppslag/kjoretoydata
Dokumentasjon Lenke Open API-fil (sist oppdatert 15.03.2021)
REST-API Enkeltoppslag API Last ned

API-nøkkelen legges ved i SVV-Authorization Header til REST-forespørselen med prefix lik "Apikey", etterfulgt av selve API-nøkkelen. En gyldig forespørsel må ha følgende informasjon i Header:

Navn Verdi
SVV-Authorization Apikey *

*selve nøkkelen du får i respons i det du gjennomfører en API-søknad.

Tjenesten lar bruker få utlevert kjøretøydata ved oppslag på et kjennemerke (ordinært, veteran eller personlig kjennemerke mellom 2-7 tegn) eller et understellsnummer (mellom 1-19 tegn).

Respons ved feil enkelt-oppslag-resource

Tabellen gir en oversikt over hvilke responser tjenesten svarer med i feiltilfeller.

Respons Beskrivelse
400 Bad Request Mer enn ett av feltene er fylt ut i forespørselen (både understellsnummer og kjennemerke)
403 Forbidden API-nøkkelen eksisterer ikke i databasen, har status aktiv og/eller bruker er sperret
429 Too Many Requests Bruker har brukt opp kvoten i inneværende periode
OPPLYSNINGER_IKKE_TILGJENGELIGE Informasjon er ikke tilgjengelig for angitt kjennemerke eller understellsnummer